Show simple item record

dc.contributor.authorUlvik, Arnhild
dc.date.accessioned2020-07-15T07:50:31Z
dc.date.available2020-07-15T07:50:31Z
dc.date.issued2005
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2664951
dc.description.abstractUnder prosjektet \"Steinkvalitet og sporutvikling i vegdekker\" (SIV) i regi av Steinmaterialkomiteen har NGU hatt ansvaret for gjennomføring av delprosjektene P1 og P2.\r\rDelprosjekt P1 har gått ut på å sammenstille data fra NGUs pukkdatabase, mens delprosjekt P2 har vært et rent laboratoriestudium av kulemøllemetoden.\r\rKirsti Stensland utførte disse delprosjektene som bunnet ut i en hovedoppgave ved NTNU i 2003. I tillegg er nye oppdaterte data fra NGUs Pukkdatabase blitt bearbeidet statistisk for å kunne bedømme de nye kravene, i første rekke til mølleverdien, i forhold til de gamle kravene til slitasjemotstanden (Saverdien).\r\rI delprosjekt 1 er mølleverdien sammenstilt med både geologiske og mekaniske parametre. Det er trender å spore, men ikke entydighet. Innføring av de nye kravene til mølleverdien for vegdekker vil i henhold til NGUs analyser medføre til en slakking i kravene sett i forhold til de tidligere kravene til Saverdien.\r\rI delprosjekt 2 er det undersøkt om fortromling vil kunne ha noen effekt på mølleverdien. I alt er det benyttet 12 ulike bergartsmaterialer. Det er også gjort en studie av rundingsgraden ved billedanalyse på de samme bergartene.\r\rUtførelse av kulemøllemetoden er standardisert gjennom et europeisk normaliseringsprogram (CEN). Resultatene viser at fortromling av steinmateriale før gjennomføring av standard testprosedyre ikke gir noen vinnende effekt på mølleverdien. Materialet oppnår runding etter kort tid i trommelen - og som nærmest er uforandret til ordinær tromletid på 60 minutter er utført. Det anbefales derfor ikke å innførte fortromling ved revisjon av testprosedyren.\r\rResultatene har blitt presentert under \"Stein i vei 2004\" og gjengis i denne rapporten.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2005.081)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectKVALITETSUNDERSØKELSE
dc.subjectPUKKREGISTERET
dc.titleDelprosjekt 1 og 2 - Steinkvalitet og sporutvikling i vegdekker (SIV).
dc.typeReport
dc.description.localcode52597
dc.source.pagenumber19 s.
dc.relation.project(244600) Mekaniske testmetoder: FoU og kvalitetskontroll


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal