Show simple item record

dc.contributor.authorWolden, Knut
dc.coverage.spatial16162 Gol
dc.date.accessioned2020-07-15T07:50:52Z
dc.date.available2020-07-15T07:50:52Z
dc.date.issued2005
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2664963
dc.description.abstractFrie emneord: Blokkstein ; Vegformål ; Damvedlikehold : Betongformål\rPå oppdrag fra Gol kommune har Norges geologiske undersøkelse (NGU) foretatt en undersøkelse ved Fjerdingsbekkhaugen for å vurdere muligheten for pukkproduksjon og blokksteinsuttak.\rDet er to bergarter som opptrer innenfor området, amfibolitt og kvartsitt. Analyseresultatene viser at begge disse kan brukes som veggrus og til faste dekker på veger med en trafikkbelastning på opp til 1500 kjøretøyer i døgnet (ÅDT<1500).\rI henhold til NVE er svake bergarter lite egnet for bruk i dambygging. Dets amme gjelder skifrige bergarter, bergarter med stor sprekketetthet og glimmerrike bergarter. De to bergartene innenfor prøveområdet er begge styrkemessig egnet til formålet, men amfibolitten inneholder en del glimmer, noe kloritt samt sulfider. På grunn av overdekning av løsmasser har det ikke vært mulig å fastlegge utbredelsen av de to bergartene og heller ikke graden av ppsprekking. Med enkle metoder er området anslått å inneholde ca. 275000 m3 fast masse.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2005.002)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectBLOKK
dc.subjectBYGGERÅSTOFF
dc.subjectKVALITETSSIKRING
dc.subjectPUKK
dc.subjectVOLUM
dc.titlePukkundersøkelser i området Fjerdingsbekkhaugen, Gol kommune.
dc.typeReport
dc.description.localcode51496
dc.source.pagenumber14
dc.relation.project(263322) Pukkundersøkelser i området Fjerdingstadbekken.


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal