Show simple item record

dc.contributor.authorRohr-Torp, E.
dc.contributor.authorTønnesen, J. F.
dc.contributor.authorMauring, E.
dc.contributor.authorHansen, L.
dc.coverage.spatial19172 Rena
dc.coverage.spatial19161 Løten
dc.coverage.spatial20164 Elverum
dc.coverage.spatial20163 Våler
dc.coverage.spatial20162 Flisa
dc.coverage.spatialGRUE
dc.coverage.spatialÅSNES
dc.coverage.spatialVÅLER HEDMARK
dc.coverage.spatialELVERUM
dc.coverage.spatial20151 Brandval
dc.coverage.spatialSTOR-ELVDAL
dc.coverage.spatial19183 Stor-Elvdal
dc.coverage.spatial19174 Møklebysjøen
dc.coverage.spatial19171 Evenstad
dc.date.accessioned2020-07-15T07:50:54Z
dc.date.available2020-07-15T07:50:54Z
dc.date.issued2005
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2664964
dc.description.abstractRefleksjonsseismiske profiler (6) og sonderboringer (13) er utført i Glåmas dalføre med henblikk på å finne dyptliggende grunnvanns- og grunnvarmeressurser, og samtidig øke kjenneskapet til de dype dalfyllinger langs Glåma. Boringene fordeler seg over kommunene Grue, Åsnes, Våler, Elverum og Stor Elvdal: (tabellen ikke gjengitt her). Kun i en boring ble det funnet dyptliggende vannførende lag av grov grus med potensial for varmeutnyttelse (boring 691 i Våler). Høyt jern- og manganinnhold hindrer imidlertid utnyttelse av ressursene. Regionalgeologisk kjennskap og viten om grusavsetninger er en fordel ved leting og planlegging av geofysiske forundersøkelser og boring med henblikk på å finne dyptliggende grunnvanns- og grunnvarmeressurser. Undersøkelsene krever imidlertid risikovillig kapital, og de få data presentert i denne rapport antyder at dyptliggende grunnvann- og grunnvarmeressurser som er tilgjengelige med det anvendte boreutstyret, ikke er utbredt i Glåmas dalføre.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2002.082)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectGEOTERMISK ENERGI
dc.subjectGRUNNVANN
dc.subjectBORING
dc.subjectREFLEKSJONSSEISMIKK
dc.subjectGEOFYSIKK
dc.titleGrunnvann og grunnvarme fra dype dalfyllinger langs Glåma
dc.typeReport
dc.description.localcode51576
dc.source.pagenumber47


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal