Show simple item record

dc.contributor.authorStorrø, Gaute
dc.contributor.authorJæger, Øystein
dc.contributor.authorDalsegg, Einar
dc.contributor.authorDagestad, Atle
dc.coverage.spatial19353 Sennalandet
dc.date.accessioned2020-07-15T07:51:12Z
dc.date.available2020-07-15T07:51:12Z
dc.date.issued2005
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2664976
dc.description.abstractNGU har tidligere utført hydrogeologiske undersøkelser i Rafsbotn for å kartlegge mulighetene for uttak av grunnvann fra løsmasser til kommunal vannforsyning. Eksisterende vannforsyning i området er basert på overflatevann med tidvis dårlig kvalitet. Vannbehovet er anslått til ca 2,5 l\/s. Det foreligger planer om en større turistutbygging i området som på sikt kan gi et vannbehov på 5-6 l\/s. NGU utførte georadarundersøkelser i Rafsbotn i 1997 og resultatene fra disse undersøkelsene indikerte at løsmassene i området består av finkornige marine sedimenter. Signaldemping forårsaket av de finkornige avsetningene ga imidlertid dårlig dybdevidde på georadarundersøkelsene. To prøveboringer utført samme år viste grovkornete sedimenter med god vanngiverevne under de marine sedimentene. På grunnlag av disse boringene ble det i 2003 satt ned en fullskala brønn for langtids prøvepumping samt 3 observasjonsbrønner i området. I 2004 ble det etablert ytterligere en fullskala prøvepumpingsbrønn og en observasjonsbrønn i samme område. (Forkortet)
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2005.009)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectGRUNNVANN
dc.subjectLØSMASSE
dc.subjectHYDROGEOLOGI
dc.subjectGRUNNVANNSBRØNN
dc.subjectSONDERBORING
dc.titleGrunnvannsundersøkelser i Rafsbotn, Alta kommune
dc.typeReport
dc.description.localcode51716
dc.source.pagenumber38
dc.relation.project(271200) Mindre samarbeidsprosjekter - Grunnvann og grunnvarme


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal