Show simple item record

dc.contributor.authorWolden, Knut
dc.coverage.spatial11202 Vigra
dc.date.accessioned2020-07-15T07:51:20Z
dc.date.available2020-07-15T07:51:20Z
dc.date.issued2005
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2664980
dc.description.abstractNGU har utført undersøkelser av grusressursene innenfor Vesteinvika naturvernområde i henhold til mandat for massesakkyndig. Forekomsten er kartlagt i felt på økonomisk kart i målestokk 1:5000. Mektigheten på de utnyttbare løsmassene er målt med georadar. Resultatene viser at det totale grusarealet er 31216 m2 fordelt med 17841 m på sameies del og 13375 m2 på Leif Ove Harams eiendom. Mektigheten på massene varierer fra 0-2,5 meter i de målte profilene. Dett gir volum på 14363 m3 og 10768 m3 for de to eiendommene ut fra en gjennomsnittmektighet for de målte verdiene. Grus- og steinmaterialet består av sterke bergarter som styrkemessig kan benyttes til de fleste aktuelle formål. Massenes kornform gjør at de er mindre stable som underbygging i veg og i fyllinger hvor stabilitet er en forutsetning. Eiendommene til de berørte partene utenfor verneområdet inneholder i større og mindre grad sand, grus og stein i form av strandvoller. Disse arealene er for en stor del oppdyrket og derfor mindre aktuelle for uttak. Rullestein i den form som finnes innenfor reservatet brukes som utsmykning i bed, hager og parker. Markedet varierer en del rundt om i landet. Pris og transportavstand til markeder vil være avgjørende for mulige leveranser til slike formål.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2005.023)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectSAND
dc.subjectGRUS
dc.subjectSTRANDAVSETNING
dc.subjectBYGGERÅSTOFF
dc.subjectNATURVERN
dc.subjectKVALITETSUNDERSØKELSE
dc.titleSakkyndig rapport, sak 04-630B, Vesteinvika naturreservat
dc.typeReport
dc.description.localcode51736
dc.source.pagenumber23
dc.relation.project(308900) Undersøkelse av verneområder i Møre og Romsdal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal