Show simple item record

dc.contributor.authorDagestad, Atle
dc.contributor.authorColleuille, Herve
dc.contributor.authorHeidenstrøm, Birger
dc.contributor.authorDalsegg, Einar
dc.coverage.spatial17184 Otta
dc.date.accessioned2020-07-15T07:51:55Z
dc.date.available2020-07-15T07:51:55Z
dc.date.issued2005
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2664995
dc.description.abstractForkortet:\rI forbindelse kartlegging av grunnvarmepotensialet i Otta området er det utført georadarundersøkelser, sonderboringer og nedsetting av undersøkelsesbrønner i løsmasser. Det ble under etablering av undersøkelsesbrønnene tatt ut sedimentprøver til kornfordelingsanalyser og grunnvannprøver til kjemisk analyse ved utvalgte dyp. Det er også utført langtids nivå- og temperaturmålinger av grunnvannet i utvalgte undersøkelsesbrønner. Undersøkelsene viser at det finnes mektige avsetninger av grovkornete sedimenter, stedvis over 30 meter mektige, med meget god vanngiverevne innen det undersøkte området. Utstrekningen på området med slike avsetninger begrenser seg til elveviften som Ottaelva har avsatt ut Gudbrandsdalen ved Otta sentrum. På nord- og sørsiden av denne elveviften domineres løsmassene av finkornige sedimenter med betydelig mektighet og liten vanngiverevne men med et øvre tynt grovkornet lag av elveavsetninger. Tidligere etablering av en dyp grunnvannsbrønn i privat regi på elvesletten rett nord for elveviften gir indikasjoner på grove sedimenter med god vanngiverevne under de finkornige sedimentene på ca. 70 meters dyp.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2005.048)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectHYDROGEOLOGI
dc.subjectGEOFYSIKK
dc.subjectGEOTERMISK ENERGI
dc.subjectGRUNNVANN
dc.subjectMODELLFORSØK
dc.subjectRESSURSKARTLEGGING
dc.subjectSONDERBORING
dc.subjectHYDROGEOLOGI
dc.titleKartlegging av grunnvarmepotensialet fra løsmasser i Otta, Sel kommune
dc.typeReport
dc.description.localcode52546
dc.source.pagenumber61 s. + 6
dc.relation.project(277107) Kartlegging av grunnvarmepotensialet i Sel kommune


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal