Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorRiiber, Knut
dc.contributor.authorUlvik, Arnhild
dc.date.accessioned2020-07-15T07:51:58Z
dc.date.available2020-07-15T07:51:58Z
dc.date.issued2005
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2664997
dc.description.abstractRogaland er det fylket i landet som produserer mest byggeråstoffer til teknisk bruk. I 2004 ble det tatt ut ca. 2.5 mill. tonn sand og grus og produsert om lag 9.7 mill. tonn pukk. Hjelmeland og Forsand skiller seg ut som de store innen sand og grus og står for nær 70% av uttaket i fylket. Hovedtyngden av pukken ble produsert i Suldal, Strand, Sokndal, Sandnes, Tysvær og Gjesdal. Disse kommunene stod for over 80% av produksjonen i fylket. Over en fjerdedel av pukkproduksjonen i landet produserers i Rogaland. For grus er tallet nesten en femtedel.\rRessursregnskapet viser at 50% av de produserte byggeråstoffene ble brukt til veggrus, 19% hver gikk til asfaltdekker og betongproduksjon, og 12% til fyllmasse eller annen bruk.\rRogaland er en stor eksportør av sand, grus og pukk. Tyskland og Danmark var de største mottakerlandene, mens Hordaland var det fylket som importerte mest byggeråstoffer. Hele 65% av landets eksport av pukk i 2004 kom fra Rogaland.\rTil sammen ble det brukt drøyt 4.6 mill. tonn med sand, grus og pukk i fylket. Sandnes og Stavanger anvendte alene ca. 1.9 mil. tonn, overkant av 40% av fylkets totale forbruk.\rNGU har klassifisert 12 pukkforekomster og 3 grusforekomster som nasjonalt viktige i Rogaland.\rFylket er selvforsynt med sand, grus og pukk til byggetekniske formål, dog under forutsetning av at kommunene sikrer og tilrettelegger viktige forekomster for framtidige uttak. På sikt kan sand- og grusressursene i enkelte områder bli knappe. Med dagens uttaksnivå vil enkelte kommuner ha en relativ kort levetid på sine grusreserver. Det er et samfunnsansvar å sikre en forsvarlig anvendelse av disse ressursene.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2005.059)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectRESSURSREGNSKAP
dc.subjectVOLUM
dc.subjectBYGGERÅSTOFF
dc.subjectGRUSREGISTERET
dc.subjectKVALITETSUNDERSØKELSE
dc.subjectPUKKREGISTERET
dc.subjectRESSURSKARTLEGGING
dc.titleRessursregnskap for sand, grus og pukk i Rogaland fylke 2004
dc.typeReport
dc.description.localcode52549
dc.source.pagenumber98 s. ; kr
dc.relation.project(268014) Fylkesdelplan og ressursregnskap i Rogaland


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal