Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorSchiellerup, Henrik
dc.contributor.authorRobins, Brian
dc.contributor.authorMeyer, Gurli
dc.contributor.authorMarker, Mogens
dc.contributor.authorBolle, Olivier
dc.date.accessioned2020-07-15T07:52:25Z
dc.date.available2020-07-15T07:52:25Z
dc.date.issued2004
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665017
dc.description.abstractDet geologiske kartet er en oppdater oversikt over geologien i anortosittprovinsen i Rogaland, og kan danne grunnlag for forståelsen av de eksisterende geolgoiske ressursene og fremtidig mineralleting i provinsen. Kartet setter mineralressursene i en geologisk sammenheng og bidrar til å forstå deres opprinnelse og utbredelse. Det geologiske kartet er utarbeidet som et digitalt kart, hvilket vil lette dets anvendelse som basiskart for diverse typer nåværende og fremtidige undersøkelser i anortosittprovinsen av både økonomisk og vitenskapelig karakter. Rogaland anortosittprovinsen er ca. 930 millioner år gammel og omfatter flere anortositt-massiver, den lagdelte Bjerkreim-Sokndal Intrusjonen og sene norittiske og jotunittiske til charnokittiske intrusjoner. Det eldste massivet er Egersund-Ogna Anortositten i vest, som err skilt fra den folieret Håland Annortositten med en sone av sterkt foliert båndet gneis. Den yngre, udeformerte Helleren Anortositten i den sentrale del av provinsen intruderer og skjærer både Egersund-Ogna og Håland Anortosittene. Helleren Anortositteni den sentrale del av provinsen intruderer og skjærer både Egersund-Ogna og Håland Anortosittene. helleren Anortositten er en vestlig fortsettelse av Åna-Sira Anortositten. De er bare øverst adskilt av et trau (lobe) av den yngre lagdelte Bjerkreim-Sokndal Intrusjonen. Denne ligger i en uregelmessig traustruktur over både anortositt-massivene og gneisene i den nordøstlige del av provinsen. Over Bjerkreim-Sokndal Intrusjone opptrer mangeritt og kvarts-mangeritt, som strekker seg sørøstover i den såkalte Apofyse-intrusjonen. Provinsen gjennomsettes av en rekke sene jotunittiske og mangerittiske bergarter i form av ganger og små kropper. De største er Eia-Rekefjord Intrusjonen i trauet mellom Helleren og Åna-Sira Anortosittene og Hadland Intrusjonen lengst i vest, som begge består av jotunittiske bergarter. En
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2004.007)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectANORTOSITT
dc.titleBeskrivelse til geologisk kart over Rogaland Anortosittprovins, 1:75 000
dc.typeReport
dc.description.localcode50747
dc.source.pagenumber23


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal