Show simple item record

dc.contributor.authorMarker, Mogens
dc.coverage.spatial
dc.coverage.spatialBJERKREIM
dc.coverage.spatialSOKNDAL
dc.coverage.spatialEIGERSUND
dc.date.accessioned2020-07-15T07:52:37Z
dc.date.available2020-07-15T07:52:37Z
dc.date.issued2004
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665025
dc.description.abstractFormålet med undersøkelsene har vært å kartlegge forekomsten av omdannet hvit anortositt som del av den regionale ressurskartleggingen innenfor anrotosittene i Rogaland Anortosittprovins. Omdannet anortositt er velegnet for pukk på grunn av sine fremragende tekniske egenskaper, både generelt og sammenlignet med den omgivende primære fiolettbrune anrotositten. Anortositt er en fiolettbrun magmatisk dypbergart uten kvarts som overveiende består av et enkelt mineral, plagioklas. Mørke mineraler som pyroksen forekommer underordnet (0-10%), men er innholdet av mørke mineraler større (10-20%) betegnes bergarten leukonoritt. Omdannet hvit anortositt er et omdannelsesprodukt av primær fiolettbrun anortositt, som under gjennomstrømning av vandige løsninger i visse soner helt eller delvis gjennomgår en mineralogisk omdannelse. De vannholdige løsningene har primært trengt inn langs sprekkesoner i anortositten som har fungert som kanaler for løsningene. I tillegg til den hvite farge forårsaker omdannelsen fobedrede tekniske kvaliteter for bergarten, som gjør den hvite anrotositt attraktiv for pukk. Ren hvit anrotositt uten mørke mineraler kan i visse tilfelle anvendes som industrimineral (fyllstoff, keramisk råstoff). Omdannelsen av anorotsitt kan følges gradvis fra de første spor i form av hvite flekker og tynne årer til full omdannelse til en kritthvit bergart. Omdannelse av leukonoritt forløper tilsvarende, men har også omdannete mørke mineraler i tillegg. Kartleggingen av omdannet anortositt har vist, at hvit anortositt\/leukonoritt opptrer langs markerte, gjerne rettlinjede, soner av varierende mektighet. Soner over en viss mektighet framtrer tydelig i terrenget og antar bestemte retninger. Det finnes seks hovedsoner med omfattende omdannelser som er til nordvest er de benevnt: Åna-Sira sonen, Rekefjord-sonen, Lædre-Mong sonen, Hellvik-sonen, Ogna-sonen og Brusand-sonen. Hovedp
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2004.014)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectPUKK
dc.subjectANORTOSITT
dc.titleAnortositt for pukk i Rogaland Anortosittprovins
dc.typeReport
dc.description.localcode50800
dc.source.pagenumber17


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal