Show simple item record

dc.contributor.authorFuruhaug, Oddvar
dc.date.accessioned2020-07-15T07:52:45Z
dc.date.available2020-07-15T07:52:45Z
dc.date.issued2004
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665031
dc.description.abstractI et samarbeidsprosjekt mellom Rødøy Utvikling ved Rødøy kommune og NGU, har NGU utført prøvetaking, analysering og vurdering av fire pukklokaliteter og en løsmasseforekomst. Samtidig ble det utført oppdatering av Grus- og Pukkdtabasen for kommunen. I kommunen er det registrert 8 løsmasseforekomster. De fleste er små og inneholder for det meste sortert sand og grus. To av forekomstene inneholder vesentlig ur- og skredmasser. Forekomstene vurderes som like viktige. Berggrunnen i Rødøy domineres av granitt, granodioritt og granittiske gneiser samt glimmerskifre. Dette er ofte mekanisk svake bergarter, noe som også gjenspeiler seg i løsmassene i området. Analyser utført på grusfraksjonen viser stort innhold av svake korn. Fire fastfjellslokaliteter er vurdert med tanke på pukkproduksjon. Ingen av dissse har materiale som er egnet for bruk til vegedekker, men de fleste kan benyttes til bære- og forsterkningslag.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2004.005)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectGRUS
dc.subjectBYGGERÅSTOFF
dc.subjectVOLUM
dc.subjectPUKK
dc.subjectAREALBRUK
dc.subjectELVEAVSETNING
dc.titleUndersøkelse av pukkforekomster og ajourhold av Grus- og pukkdatabasen i Rødøy kommune.
dc.typeReport
dc.description.localcode51163
dc.source.pagenumber31
dc.relation.project(268000) Ajourhold av grus- og pukkdatabasen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal