Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorAndersson, M.
dc.contributor.authorOttesen, R. T.
dc.contributor.authorNissen, A.
dc.coverage.spatial13311 Skjomen
dc.date.accessioned2020-07-15T07:52:47Z
dc.date.available2020-07-15T07:52:47Z
dc.date.issued2004
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665032
dc.description.abstractNGU har på oppdrag fra Ballangen Aggregates AS gjort en undersøkelse av fem bergartsprøver fra et norittbrudd i Ballangen for å beskrive mineralogi, kjemi og mulig utlekkingspotensial av metaller. Prøvene representerer en indikasjon på maksimalverdier for utlekkingspotensial og følgelig verst tenkelig tilstand ut fra et miljøperspektiv. Undersøkelsen har omfattet kjemisk analyse, optisk mikroskopering og utlekkingstest. De mineralogiske studiene viser at bergarten er homogen. Hovedmineralene i forekomsten er plagioklas og ortopyroxen, som utgjør over 99% av bergarten. Resultatet fra utlekkingstesten viser et svakt utlekkingspotensial for arsen. Jerninnholdet i væsken etter risteforsøket er lavt, mens kobber og nikkel ikke ble påvist over deteksjonsgrensen. Utlekkingstestet er utført på finfordelt materiale og kan ikke direkte sammenlignes med potensialet fra store blokk, ettersom utlekkingen avtar med størrelsen på stuffene. Frie emneord: Noritt ; Utlekkingspotensiale ; Risteforsøk
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2004.033)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectKJEMISK ANALYSE
dc.titleUtlekkingspotensiale av noritt fra Ballangen.
dc.typeReport
dc.description.localcode51165
dc.source.pagenumber9
dc.relation.project(296000) Mindre oppdrag miljøkjemi


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal