Show simple item record

dc.contributor.authorKorneliussen, Are
dc.contributor.authorKihle, Jan
dc.coverage.spatial13114 Sokndal
dc.coverage.spatial12122 Bjerkreim
dc.coverage.spatial13123 Ørsdalsvatnet
dc.coverage.spatialLUND
dc.coverage.spatialBJERKREIM
dc.coverage.spatialSOKNDAL
dc.coverage.spatialEIGERSUND
dc.date.accessioned2020-07-15T07:53:05Z
dc.date.available2020-07-15T07:53:05Z
dc.date.issued2004
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665043
dc.description.abstractForkortet:Bjerkreim-Sokndal intrusjonen i Rogaland Anortosittprovins (Egersundfeltet) eranriket på ilmenitt, vanadiumholdig magnetitt og apatitt på visse nivåer i denmagmatiske seksvensen. Omtrent 50 km2 av intrusjonen er markant anriket pådisse verdimineraler, hvorav 1 km2 anses som \"malm\" med i størrelsesorden 30%ilmenitt + apatitt + vanadiumholdig magnetitt. Enkeltvis anses innholdet avdisse mineraler å være for lavt til å kunne gi grunnlag for økonomiskutnyttelse, mens mineralressursen kan bli økonomisk meget interessant hvis enkan kombinere drift alle tre verdimineralene samtidig. Et nytt moment som kan bidra til å gjøre forekomsten mer attraktiv ermuligheten for å forbedre mineralprosesseringen ved bruk av CO2, noe som kan gien mere effektiv mineralseparasjonsprosess. CO2-leaching eksperimenter påmagnetittkonsentrat viser at silikatmineraler som representerer urenheter ikonsentratet, kan dekomponeres og komponentene fjernes, mens oksydmineralenemagnetitt og ilmenitt bevares. Dette åpner for at både ilmenitt- ogmagnetittkonsentrater kan \"renses\" ved CO2-leaching og derigjennom blimarkedsmessig mer attraktive, samtidig som utvinningsgraden kan økes. Videre FoU på dette temaet vil skje i regi av IFE m\/samarbeidspartnere i et4-års prosjekt av Forskningsrådet.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2004.030)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectMINERALFOREKOMST
dc.subjectMAGNETITT
dc.subjectILMENITT
dc.subjectAPATITT
dc.titleBjerkreim-Sokndal intrusjonen, Rogaland - Muligheter for videreforedling av vanadiumholdig magnetitt og ilmenitt i kombinasjon med bruk av CO2.
dc.typeReport
dc.description.localcode51272
dc.source.pagenumber14
dc.relation.project(293700) Apatitt, ilmenitt og vanadium, Egersundfeltet


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal