Show simple item record

dc.contributor.authorReite, Arne
dc.coverage.spatial14212 Vinjeøra
dc.coverage.spatialRINDAL
dc.coverage.spatialSURNADAL
dc.coverage.spatialAURE
dc.coverage.spatialHEIM
dc.coverage.spatialMØRE OG ROMSDAL
dc.coverage.spatialTRØNDELAG
dc.date.accessioned2020-07-15T07:53:06Z
dc.date.available2020-07-15T07:53:06Z
dc.date.issued2004
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665044
dc.description.abstractDen kvartærgeologiske kartleggingen av kartblad Vinjeøra ble foretatt i 1995 og 1996 som en del av den systematiske kartleggingen i M 1:50 000 som ble gjort av NGU. Beskrivelsen gir en kort omtale av geologiske hendelser i kvartærtiden og prinsippene for kvartærgeologsk kartlegging, blant annet med hensyn til løsmassinndeling, mektighet og lagfølge, kornstørrelse og overflateformer. Den gir en meget kort omtale av berggrunnsgeologi og landskapsformer. Deretter beskrives ulike avsetningstyper som forekommer innen kartbladet, både med hensyn til utbredelse, mektighet og karakteristiske egenskaper. Geologisk utvikling med hovedvekt på sluttfasen av isavsmeltningsforløp, strandforskyvning, elve- og bekkeerosjon og skred og andre massebevegelser. Til slutt omtales løsmassenes egnethet til ulik bruk. Det kvartærgeologiske kartet er digitalisert og plottekart er vedlagta
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2004.034)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectKARTLEGGING
dc.subjectISAVSMELTING
dc.subjectSTRANDFORSKYVNING
dc.subjectLANDHEVNING
dc.subjectLØSMASSE
dc.subjectBREBEVEGELSE
dc.titleVinjeøra 1421 II, kvartærgeologisk kart M 1:50 000, beskrivelse med kartbilag
dc.typeReport
dc.description.localcode51274
dc.source.pagenumber16
dc.relation.project(291100) Nasjonale databaser - løsmasser


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal