Show simple item record

dc.contributor.authorMidttømme, Kirsti
dc.contributor.authorKoziel, Janusz
dc.coverage.spatial19144 Oslo
dc.date.accessioned2020-07-15T07:53:12Z
dc.date.available2020-07-15T07:53:12Z
dc.date.issued2004
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665047
dc.description.abstractHelse Øst RHF vurderer å flytte energilageret knyttet til det planlagte varmepumpeanlegget ved Hovelsrud gård. NGU har på oppdrag fra Helse Øst RHF organisert og gjennomført grunnundersøkelser av det aktuelle området. Det er utført refraksjonsseismikk og testboringer med borehullslogging, prøvepumping og termisk responstesting. Undersøkelsene viser at området består av grunnfjellsbergarten dioritt overdekket med leire. Tykkelsen på leirlaget viser at området består av grunnfjellsbergarten dioritt overdekket med leire. Tykkelsen på leirlaget varierer fra 4 m ved Gamleveien til 29 m helt øst i området. Dioritten er stort sett lite oppsprukket. Det er to lavhastighetssoner som går gjennom området. Begge boringene ble gjennomført til 200m, men det ene borehullet ble tettet ved 150m sannsynligvis pga ras. Det antas at borehullet er i berøring med knusningssone. Ut fra undersøkelsene er området øst for den østligste sonen egnet til borehullslager. Her er det mulig å utnytte et område på mer enn 20 dekar til energibrønner. I tillegg er to mindre områder på til sammen 4 dekar vest og mellom sonene egnet til energilagring. Drenering av vann fra løsmassene og ned i brønnene kan bli et problem, så det er viktig med god tetting rund foringsrør. (Forkortet)
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2004.040)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectTEMPERATURMÅLING
dc.subjectGEOTERMISK ENERGI
dc.subjectGRUNNVANNSSTRØMNING
dc.titleBorehullbasert energilager ved nye Ahus. Forundersøkelser ved Hovelsrud gård.
dc.typeReport
dc.description.localcode51294
dc.source.pagenumber20


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal