Show simple item record

dc.contributor.authorHaugland, Toril
dc.contributor.authorOttesen, Rolf Tore
dc.date.accessioned2020-07-15T07:53:35Z
dc.date.available2020-07-15T07:53:35Z
dc.date.issued2003
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665059
dc.description.abstractDenne rapporten baserer seg på tidligere undersøkelser og gir en kortfattet omtale av: Kjemisk sammensetning av aske fra biobrenselanlegg Resultater fra utlekningstester Problemstillinger rundt forurensede stoffer i asken Eksempler på aktuell sluttbruk av aske fra biobrenselanlegg I kommende år forventes det en økende satsing på etablering av biobrenselanlegg i Norge. Som en følge av dette vil det genereres store volumer treaske. Per i dag er det mest vanlig å deponere denne type aske. Dette prosjektet ønsker å vurdere alternativ sluttbehandling for det som kan vise seg å være en verdifull ressurs. Treaske har en varierende sammensetning, men inneholder generelt det meste av de næringsstoffer og tungmetaller som fantes i trevirket før forbrenningen. Asken er meget alkalisk. Askens utlekningsegenskaper vil variere med ulik pH, forskjellige asketyper m.m. Utlekningsegenskapene vil kunne reguleres ved mekanisk bearbeiding av asken. Følgende alternativer for aktuell sluttbruk av biobrenselaske har blitt omtalt i rapporten: 1. Deponering (det mest vanlige i dag) 2. Tilbakeføring til skogen ( for å kompensere for den næringen som er fjernet ved avvirkning) 3. Jordforbedringsmiddel (øke pH i forsuret jordbruksjord, samt tilføre næringsstoffer) 4. Tilsats til betong (forbedring av betongens egenskaper) 5. Veiunderlag (stabilisering av jorda under veien) 6. Snøsmelting (hindre flom) 7. Ulike renseprosesser (rensing av sigevann fra fyllinger m.m.)
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2003.092)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.titleAske fra biobrenselsanlegg - aktuell sluttbehandling. Forprosjekt.
dc.typeReport
dc.description.localcode50651
dc.source.pagenumber20
dc.relation.project(296001) Aske fra biobrenselanlegg - aktuell sluttbehandling.


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal