Show simple item record

dc.contributor.authorWolden, Knut
dc.coverage.spatial12121 Høle
dc.date.accessioned2020-07-15T07:53:37Z
dc.date.available2020-07-15T07:53:37Z
dc.date.issued2003
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665061
dc.description.abstractPå grunn av usikkerhet med hensyn til egenskapene som betongtilslag av masseneunder dagens uttaksnivå i helland massetak, ble Norges geologiske undersøkelse(NGU) bedt om å foreta en vurdering av dette.Dette ble gjort i en feltbefaring 30. Oktober 2002. Det ble gravd treprøvegroper og tatt prøver av massene ned til ca. to meter under dagensuttaksnivå. For å sammenligne med massene i massetaket forøvrig, ble det ogsåtatt prøver i den nedre delen av massetaket, og av en haug masser ferdigprodusert for bruk som betongtilslag.Kornfordelingsanalysene viser at det i det undersøkte området ligger finsandmed en mektighet på 1-1,5 meter under dagens uttaksnivå. Disse massene er forfinkornige og ensgraderte til å være egnet som betongtilslag.Massene under finsandlagene avviker fra de overliggende med en mørkereegenfarge, et mer usortert og dårligere rundet materiale og et betydelig høyereinnhold av grus og stein. Disse massene er tolket til å være morene.Ut fra de undersøkelsene som er gjort, synes ikke massene under sålen imassetaket, som ligger på ca. 175 moh. å ha en sammensetning og korngraderingsom er egenet som tilslag for betongproduksjon.For å få en bedre vurdering av massenes utbredelse og mektighet, er detnødvendig med oppfølgende undersøkelser.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2003.005)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectBYGGERÅSTOFF
dc.subjectKORNFORDELING
dc.subjectGRUS
dc.subjectSAND
dc.titlePrøvetaking og vurdering av massenes egenskaper for bruk som betongtilslag, Helland massetak, Gjesdal kommune
dc.typeReport
dc.description.localcode50287
dc.source.pagenumber15


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal