Show simple item record

dc.contributor.authorNilsson, Lars Petter
dc.contributor.authorLindahl, Ingvar
dc.coverage.spatial22303 Linnajavrre
dc.coverage.spatialHAMARØY
dc.coverage.spatialSØRFOLD
dc.date.accessioned2020-07-15T07:53:45Z
dc.date.available2020-07-15T07:53:45Z
dc.date.issued2003
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665067
dc.description.abstractI forbindelse med prosperktering etter talk\/kleberstein i Linnajavri-området iIndre Hamarøy i Nordland ble det sommeren 2002 gjort en kort rekognosering forå se om de ulike glimmerskifrene i området kunne ha noe økonomisk potensiale.Begrunnelsen for dette var blant annet at Foslie har beskrevet en garbenskiferfra Hurre som uvanlig vakker.Skiferområdet på Hurre (Sørområdet) ble besøkt og skiferen prøvetatt. Kun enliten del av dette skiferområdet, som dels ligger i Sørfold kommune, er vurdertFig. 1). Nordområdet er mer omfattende undersøkt i forbindelse medkartleggingen av kleberforekomstene på Boarta. I nordområdet ble det funnet toatskilte områder med hornblende-staurolitt-granat-glimmerskifer som er homogenog uten kvartsutsvetninger. Disse er benevnt Gulldalen og klebervann bord(Fig.1). Det ble innsamlet en større blokk av skiferen i Gulldalen som det erframstilt plater av. Skiferen innenfor begge disse områdene er relativtensartet i makroskala, men alternerer i sammensetning fra lag til lag slik atenkelte lag er rikere på staurolitt, hornblende og\/eller granat enntilstøtende lag.Både i Nordområdet og på Hurre har skiferen en meget dårlig kløv (spaltbarhet).Skiferen må derfor sages og slipes\/ poleres. Problemet med skifrene både påHurre og i Gulldalen, er at de vil variere i utseende i snitt paralleltfoliasjonen. Dette gjelder først og fremst skiferen fra Klebervann nord, somikke er prøvetatt.I dagens situasjon er det ikke aktuelt og vurdere utbnyttelse av skifrene iområdet ytterligere. Det er lokalisert tre området som har pekt seg ut sominteressante å vurdere en gang i framtida dersom det blir veiutløsning forområdet. Gulldalen og Klebervann nord i Linnajavri Nordområde har gunstigstbeliggenhet. Hurreområdet innen Linnajavri Sørområde sør for Ridoalggicohkkaligger mer avsides til, men har en uvanlig fin skifer.Flere typer konglomerater i tilknytning til ultramafittene på Ridoalggichkkakan vise seg å være en natursteinsressurs. Konglomeratene ble lokalisert førstegang på norsk side i 2001. De er hittil ikke kartlagt i detalj verken geologiskeller med tanke på naturstein. Det bør gjøres en vurdering av disse ved eneventuell forsatt undersøkelse i Linnajavri Sørområde.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2003.018)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectPRØVETAKING
dc.subjectSKIFER
dc.titleSkifer i Linnajavri-området, Hamarøy og Sørfold kommuner, Nordland.
dc.typeReport
dc.description.localcode50328
dc.source.pagenumber18


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal