Show simple item record

dc.contributor.authorJæger, Øystein
dc.contributor.authorDalsegg, Einar
dc.coverage.spatial15212 Hølonda
dc.date.accessioned2020-07-15T07:53:49Z
dc.date.available2020-07-15T07:53:49Z
dc.date.issued2003
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665068
dc.description.abstractNorges geologiske undersøkelse (NGU) har, etter oppdrag fra Jåren vassverk,foretatt grunnvannsundersøkelser ved Sørheim på Hølonda i Melhus kommune.Undersøkelsene er utført for å fastslå om løsmassene i området er egnet forgrunnvannsuttak og har omfattet georadarmålinger, sonder- ogundersøkelsesboringer, uttak av vann- og masseprøver, fysisk\/kjemiske analyserav grunnvannsprøvene og korngraderingsanalyser av masseprøvene.Undersøkelsene viser at det er gode muligheter for uttak av grunnvann fraløsmasser. Vannkvaliteten er god og det er god vanngjennomgang i sand og grusfra 2 til 10 m dyp. NGU anbefaler der etablering av fullskala brønn forlangtids prøvepumping. Prøvepumpingen bør gjennomføres for å kontrollerevannmengde og vannkvalitet over tid.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2003.014)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectGEORADAR
dc.subjectGRUNNVANN
dc.subjectGRUNNVANNSFORSYNING
dc.subjectKORNFORDELING
dc.subjectLØSMASSE
dc.subjectSONDERBORING
dc.subjectHYDROGEOLOGI
dc.titleGrunnvannsundersøkelser i løsmasser ved Sørheim på Hølonda, Melhus kommune
dc.typeReport
dc.description.localcode50330
dc.source.pagenumber17


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal