Show simple item record

dc.contributor.authorJæger, Øystein
dc.contributor.authorStorrø, Gaute
dc.contributor.authorLauritsen, Torleif
dc.coverage.spatial14174 Solvorn
dc.date.accessioned2020-07-15T07:53:50Z
dc.date.available2020-07-15T07:53:50Z
dc.date.issued2003
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665069
dc.description.abstractEtter oppdrag fra Thunes Partners AS har NGU undersøkt muligheten for å utnyttegrunnvann i løsmasser som varmekilde for varmepumpe ved Luster ungdomsskole.Skolen ligger på Jostedølas delta i Lustrafjorden.Undersøkelsene har omfattet georadarmålinger, undersøkelsesboringer,kapasitetsteseter, korngraderingsanalyser av masseprøver, fysikalsk\/kjemiskeanalyser av grunnvannsprøver og temperaturmålinger.Luster ungdomsskole ligger op elvedeltaet der Jostedøla munner ut iGaupnefjorden og massene i deltaet består av skrålag av sand og grusig sand medgod vanngjennomgang til mer enn 30 meters dyp. Grunnvannet inneholder mye jern,betinget av anaerobt miljø etter nedbryting av planterester. Det er økendejerninnhold i grunnvannet mot dypet. Temperaturen i vannet er stabil i områdetrundt 7 C (målt i september- 2002) fra ca 15m dyp.På grunnlag av de utførte undersøkelsene anbefaler NGU etablering av fullskalabrønn for langtids prøvepumping. Detter er nødvendig for å klarlegge kapasitet,kvalitet og temperatur av grunnvannet over tid. Data fra prøvepumpingen vil gigrunnlag for endelig utforming og driftsinstruks for grunnvarmeanlegget.I arbeidet med utformingen av grunnvarmeanlegget må det tas spesielt hensyn tilgrunnvannets jerninnhold som kan forårsake tetting av brønnfilter ogvarmeveklser dersom jernet feller ut.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2003.017)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectGEORADAR
dc.subjectGEOFYSIKK
dc.subjectGEOTERMISK ENERGI
dc.subjectGRUNNVANN
dc.subjectGRUNNVANN
dc.subjectKVARTÆRGEOLOGI
dc.subjectSONDERBORING
dc.subjectTEMPERATURMÅLING
dc.subjectHYDROGEOLOGI
dc.titleGrunnvanns- og grunnvarmeundersøkelser ved Luster ungdomsskole i Gaupne, Luster kommune
dc.typeReport
dc.description.localcode50334
dc.source.pagenumber23


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal