Show simple item record

dc.contributor.authorGrenne, Tor
dc.contributor.authorSveian, Harald
dc.coverage.spatialTYDAL
dc.coverage.spatialRØROS
dc.date.accessioned2020-07-15T07:54:18Z
dc.date.available2020-07-15T07:54:18Z
dc.date.issued2003
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665089
dc.description.abstractNorges geologiske undersøkelse (NGU) har på henvendelse fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag laget en rapport som omfatter utredningsområdet for den planlagte nasjonalparken i Sylane og Hyllingsdalen. Rapporten: - Beskriver verdifulle kvartærgeologiske forekomster, inkl. kart som viser forekomstene - Gir en enkel oversikt over berggrunnsforholdene med beskrivende tekst og kart- Informerer om eventuelle mineralforekomster og om noen av disse kan være av kommersiell interesse.Rapporten er basert på den informasjon og kunnskap NGU har, uten ytterligereinnsamling av data i felt.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2003.034)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectKVARTÆRGEOLOGI
dc.subjectNATURVERN
dc.subjectBERGGRUNNSGEOLOGI
dc.titleBerggrunnsgeologi, kvartærgeologi og mineralressurser i den planlagte nasjonalparken for Sylane og Hyllingsdalen
dc.typeReport
dc.description.localcode50363
dc.source.pagenumber16


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal