Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorGrenne, Tor
dc.contributor.authorSveian, Harald
dc.coverage.spatialTYDAL
dc.coverage.spatialRØROS
dc.date.accessioned2020-07-15T07:54:18Z
dc.date.available2020-07-15T07:54:18Z
dc.date.issued2003
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665089
dc.description.abstractNorges geologiske undersøkelse (NGU) har på henvendelse fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag laget en rapport som omfatter utredningsområdet for den planlagte nasjonalparken i Sylane og Hyllingsdalen. Rapporten: - Beskriver verdifulle kvartærgeologiske forekomster, inkl. kart som viser forekomstene - Gir en enkel oversikt over berggrunnsforholdene med beskrivende tekst og kart- Informerer om eventuelle mineralforekomster og om noen av disse kan være av kommersiell interesse.Rapporten er basert på den informasjon og kunnskap NGU har, uten ytterligereinnsamling av data i felt.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2003.034)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectKVARTÆRGEOLOGI
dc.subjectNATURVERN
dc.subjectBERGGRUNNSGEOLOGI
dc.titleBerggrunnsgeologi, kvartærgeologi og mineralressurser i den planlagte nasjonalparken for Sylane og Hyllingsdalen
dc.typeReport
dc.description.localcode50363
dc.source.pagenumber16


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal