Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorWolden, Knut
dc.coverage.spatial19152 Ullensaker
dc.date.accessioned2020-07-15T07:54:20Z
dc.date.available2020-07-15T07:54:20Z
dc.date.issued2003
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665090
dc.description.abstractPå oppdrag fra Feiring Bruk AS har Norges geologiske undersøkelse (NGU) gjort en vurdering av massenes mektighet, volum og bruksområder innenfor et område mellom E6 og jernbanen sør for Hauerseter på Gardermoen. Feltarbeidet har bestått av sonderboringer for å vurdere kornstørrelsen mot dypet og mektigheten på utnyttbare masser. Resultatene er basert på tolkningen av 13 borehull utført i denne undersøkelsen og 6 borehull fra tidligere undersøkelser. Totalt er det boret 250 meter fordelt på 19 hull. Videre er seismiske målinger, kvartærgeologisk kartlegging og annen relevant informasjon om grunnforholdene lagt til grunn. Den undersøkte forekomsten er avsatt i havet bygd opp over datidens havnivå. I de øverste lagene er massene grove med en del stein og blokk. Mot dypet blir massene gradvis finere, med sand som den dominerende kornstørrelse. I nord er mektigheten av de grove massene 10-12 meter avtagende til 6-8 meter lenger sør. Med kornstørrelsen som kriterium for hvor store volum som er utnyttbare, er det undersøkte området vurdert å inneholde ca. 11mill.3 sand og grus med god kvalitet for bruk som byggeråstoff både for veg- og betongformål. Forekomsten er en meget viktig sand- og grusressurs og et viktig forsyningsområde for denne type byggeråstoff for store deler av Østlandsregionen.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2003.001)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectBYGGERÅSTOFF
dc.subjectKORNSTØRRELSE
dc.subjectAREALBRUK
dc.subjectSAND
dc.subjectGRUS
dc.titleKartlegging av sand- og grusressursene øst for E6 på Gardermoen
dc.typeReport
dc.description.localcode50364
dc.source.pagenumber10


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal