Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorBjerkgård, Terje
dc.contributor.authorSchiellerup, Henrik
dc.contributor.authorMeyer, Gurli
dc.contributor.authorLund, Bjørn
dc.contributor.authorKjølle, Idunn
dc.contributor.authorHeldal, Tom
dc.coverage.spatial12123 Nærbø
dc.coverage.spatial12122 Bjerkreim
dc.coverage.spatial12111 Egersund
dc.coverage.spatial
dc.coverage.spatialEIGERSUND
dc.date.accessioned2020-07-15T07:54:21Z
dc.date.available2020-07-15T07:54:21Z
dc.date.issued2003
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665091
dc.description.abstractI området mellom Egersund og Ogna opptrer partier av anortositt hvorfeltspatkrystallene har en bestemt sammensetning som gjør at den får etfargespill, spesielt i blått. Dette fargespillet har gjort steinen sværtattraktiv på det internasjonale markedet, på samme måte som larvikitten iLarvik-området. En rekke forekomster er påvist og to bedrifter har etablert segi området.I samarbeid med Rogaland Fylkeskommune har NGU siden 2000 utført kartleggingav anortositten i Egersund-Ogna området med hensyn på natursteinspotensialet.Totalt er det nå kartlagt ca. 75 km2 i dette området. Dette har resultert i atdet er påvist en rekke forekomster som er svært interessante med tanke pånatursteinsdrift. De ligger alle innenfor et kjerneområde på 40 km2 somstrekker seg fra Brusand i vest til stredet mot Eigerøya, sør for Hellvik, iøst. De påviste forekomstene har et potensiale for et uttak av anslagsvis 24mill. kbm. stein av god kvalitet. Dette er et foreløpig anslag som ikke basertpå detaljert kartlegging, men forteller med all tydelighet hvor viktige dissesteinressursene er økonomisk sett. Det er derfor meget viktig at spesieltdisse områdene ikke reguleres til andre formål, eventuelt at de avsettesnettopp til drift på naturstein.Det kan også være andre interessante forekomster vi ikke har avgrenset sålangt, innen det som vi har definert som kjerneområde. På dette grunnlaganbefales det at innen hele kjerneområdet blir gjort detaljert kartlegging fområdet båndlegges til andre formål enn drift på naturstein.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2003.030)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectANORTOSITT
dc.subjectBYGNINGS-STEIN
dc.titleNatursteinsundersøkelser i Egersund-Ogna anortositt-kompleks: Status våren 2003
dc.typeReport
dc.description.localcode50367
dc.source.pagenumber17


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal