Show simple item record

dc.contributor.authorMarker, Mogens
dc.date.accessioned2020-07-15T07:54:22Z
dc.date.available2020-07-15T07:54:22Z
dc.date.issued2003
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665092
dc.description.abstractI samarbeid med Rogaland fylkeskommune har NGU i 2002 utført geologiskeundersøkelser i Rogaland som tredje år i et 6-årig program.I den vestlige delen av Egersundfeltet opptrer en anortositt med et sterktblått fargespill, som har et stort internasjonalt markedspotensiale somnaturstein. Kartleggingen har som siktemål å kartlegge alle disse forekomsteneinnenfor et kjerneområde mellom Hellvik og Ogna. Kartleggingen kan føre tildrift på nye forekomster samt bidra til å få til en fornuftig, fremtidsrettetforvaltning av forekomstene. Flere nye forekomster ble påvist i 2002. For tidenarbeides det med å sammenstille datas fra kjerneområdet, avmerke forekomster oggradere dem etter viktighet.Undersøkelsene i det nordlige Rogaland er 2002 især utført i en korridor mellomHøgsfjorden i sør og Sand i nord. Kartleggingen har vist at berggrunnen bestårav et magmatiske kompleks med omdannete lavbergarter som er skåret av massiverav yngre porfyriske granitter. Bergartene har ikke minst et potensial sombyggeråstoff, spesielt pukk. Undersøkelser i samarbeid med områdets industriviser at en rekke geologiske betingelser for å oppnå pukk med gode mekaniskeegenskaper er oppfylt i deler av det nordlige Rogalands magmatiske kompleks.Det er påvist en rekke små apatitt-rike forekomster langs Høgsfjorden.Apatitten har den rette kvaliteten for anvendelse i fosfatgjødsel. De kjenteapatittforekomstene er små, men tolkningen av deres dannelse indikerermuligheter for at finne større forekomster andre steder i regionen.Undersøkelsene i det sørlige Rogaland har vist at området geologisk sett eroppbygget av gneiser med opprinnelse som magmatiske dypbergarter som vekslermed lag av omdannet og oppsmeltet sediment. Gneisene er blitt dannet og skjøvetsammen under høye trykk- og temperaturforhold (granulittfacies). I 2002 ble etstørre område mellom Vikeså og høgsfjorden undersøkt og kartleggingen viste atområdets bergarter har gjennomgått en komplisert geologisk utvikling. Det blekartlagt store kvartsforekomster ved Seldal. Bue og Holmafjell (nyoppdaget) medmye større utbredelse enn tidligere antatt. Kvaliteten for kvartsen er stortset ukjent, og deler kan ha en høyverdi super-ren kvalitet. Det er planen i2003 å undersøke kvartsforekomstene i detalj i samarbeid med industrien for åbedømme kvalitet og ressurspotensiale.Samarbeidsprogrammet har i det nordlige Rogaland har medført et samarbeid medpukkindustrien i 2002. Dette gjelder undersøkelser av et nyt uttaksområde froAmrock JV AS i Espevik nær Aksdal, og av brudd og et nytt uttaksområde tilNorsk Stein A\/S i Berakvam nær Jelsa. Begge prosjekt er utført med et særdelespositivt resultat.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2003.026)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectBYGNINGS-STEIN
dc.subjectILMENITT
dc.subjectKVARTS
dc.subjectPUKK
dc.subjectREGIONAL KARTLEGGING
dc.titleGeologiske undersøkelser innenfor Rogalandsprogrammet - Statusrapport for 2002
dc.typeReport
dc.description.localcode50368
dc.source.pagenumber19


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal