Show simple item record

dc.contributor.authorAndersson, M.
dc.contributor.authorJartun, M.
dc.contributor.authorVolden, T.
dc.contributor.authorOttesen, R. T.
dc.coverage.spatial16214 Trondheim
dc.date.accessioned2020-07-15T07:54:28Z
dc.date.available2020-07-15T07:54:28Z
dc.date.issued2003
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665098
dc.description.abstractTrondheim Energiverk (TEV) har fått pålegg fra Statens Forurensningstilsyn (SFT) om å undersøke eiendommen Turistveien 50 (gnr\/bnr 320\/124) for grunnforurensning innen 15. mai 2003. På naboeiendommen har Jensen Glass AS drevet med produksjon av bl. a isolerglass. Det er derfor mistanke om PCB-forurensning på tomten. Hensiktem med undersøkelsen var å påvise eventuelle forurensinger i grunnen, hvor stor andel av tomten som eventuelt er forurenset samt vurdere helse- og spredingsrisikoen. Det undersøkte området ligger ved Nidelvas vestbredd nord for Nedre Leirfoss karftstasjon. Terrenget ned mot elva er relativt flatt, men det stoiger i en bratt skråning opp mot Okstadbrinken. Området blir i dag brukt som rekreasjonsområde for beboerne i området. Totalt ble 60 jordprøver og 3 vannprøver innsamlet og analysert på polyklorinerte bifenyler (PCB) og tungmertaller. Tomten ble oppdelt i to prøvetakingsområder, skråningen samt den flate delen av tomta, et område med naturtilstand med pukktippområde. Skråningen omfatter det området der det sannsynligvis ble tippet fyllmasser ved utplanering av terreng og ved bygging av veg på 1980-tallet. Analyseresultatene viser at jordoverflaten har det høyeste innhold av PCB og at jorden i skråningen nedenfor Fossestuveien til dels er betydelig forurenset med PCB. Den flate delen av tomten er uforurenset og det er ikke heller påvist PCB i vannprøvene. Metallinnholdet i prøvene motsvarer den naturlige bakgrunnsnivået i Trondheim. Mange av prøvene i skråningen inneholder PCB-konsentrasjoner som er over Nasjonalt folkehelseinstitutts anbefalte tiltaksgrense på 0.5 mg\/kg for mest følsom arealbruk. Videre nedover i grunnen viser analyseresultatene at den øverste meter masse er markert forurenset med PCB. Fra 1 meters dyp og nedover i grunnen avtar PCB-innholdet. Det forurensede arealet er ca 3600m2 stort. NGU anbefaler som tiltak å fjerne den første
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2003.037)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectTUNGMETALL
dc.titleMiljøteknisk grunnundersøkelse. Turistvegen 50 (Okstad tipplass), Trondheim.
dc.typeReport
dc.description.localcode50432
dc.source.pagenumber28


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal