Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorMauring, Eirik
dc.contributor.authorTønnesen, Jan Fredrik
dc.coverage.spatial16211 Stjørdal
dc.date.accessioned2020-07-15T07:54:36Z
dc.date.available2020-07-15T07:54:36Z
dc.date.issued2003
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665103
dc.description.abstractDenne rapporten omfatter resultater fra georadarmålinger utført i forbindelse med utarbeidelse av ny hovedplan for Stjørdal kommune. Det var av interesse å vurdere om grunnvann kunne benyttes som reservevannkilde til Stjørdal kommunale vannverk. Tre hovedområder er undersøkt; breelvavsetningene ved Elvran og Hegra samt elveavsetninger mellom Værnes og Hegra. I alle disse områdene kan det være muligheter for grunnvannsuttak, men dette må klargjøres ved undersøkelsesboringer ved de lokaliteter som er nevnt i rapporten. Det mest gunstige området ser ut til å være langs østligste del av profil 16 ved Hegra. Her indikerer georadaropptaket sand\/grus-dominerte breelvavsetninger, stedvis til dyp på over 15 m. Koordinater (WGS84, UTM-sone 32): Værnes-Hegra 600000 7038000 Hegra 605500 7038800 Elvran 603600 7028600
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2003.020)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectLØSMASSE
dc.subjectGRUNNVANN
dc.subjectGEOFYSIKK
dc.subjectGEORADAR
dc.titleGeoradarmålinger over potensielle områder for reservevannkilder i Stjørdal kommune
dc.typeReport
dc.description.localcode50478
dc.source.pagenumber15


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal