Show simple item record

dc.contributor.authorWolden, Knut
dc.coverage.spatial16222 Frosta
dc.coverage.spatial15232 Stokksund
dc.coverage.spatial16233 Roan
dc.coverage.spatial16221 Verran
dc.date.accessioned2020-07-15T07:54:48Z
dc.date.available2020-07-15T07:54:48Z
dc.date.issued2003
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665115
dc.description.abstractI et treårig samarbeidsprosjekt med Sør-Trøndelag fylkeskommune er NGU i gang med en kommunevis ajourføring av Grus- og Pukkdatabasen i fylket. For å imøtekomme behovet hos planleggerne for grunnlagsdata i forvaltningen av grus og pukk som byggeråstoff, er de enkelte forekomsten samtidig klassifisert etter hvor viktige de er som framtidige ressurser for byggetekniske formål. I Åfjord kommune er det registrert 21 sand- og grusforekomster og 11 pukkforekomster. Av pukkforekomstene er 3 steinbrudd for produksjon av pukk. Ett av disse er nedlagt, merns to er i sporadisk drift. Seks av forekomstene er mulige uttaksområde for pukk og de to siste er prøvelokaliteter for bergartene i området. I sand og grusforekomstene er det til sammen 30 massetak. Dette er for en stor del mindre uttak som har dekket et lokalt behov for masse. I dag blir det sporadisk tatt ut masser fra 12 massetak, mens de øvrige 18 er nedlagt. Både sprøtt bergartsmateriale og dominans av sand gjør at de fleste forekomstene ikke er særlig godt egnet for bruk på hovedvegnettet. I dag er Skora steinbrudd den viktigste forekomsten i forsyningen av byggeråstoff i kommunen. Ved produksjon av forskjellige fraksjoner med mobilt knuseverk, dekkes behovet for masse til de fleste formål fra denne forekomsten. Gjennom kommuneplanens arealdel er det viktig at de beste forekomstene blir sikret som områder for råstoffutvinning, slik at tilgangen til slike byggeråstoffer opprettholdes for framtida.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2003.051)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectPUKK
dc.subjectBYGGERÅSTOFF
dc.subjectSAND
dc.subjectGRUS
dc.subjectVOLUM
dc.subjectAREALBRUK
dc.titleAjourhold av Grus- og Pukkdatabasen i Åfjord kommune. Grunnlagsmateriale for arealplanlegging.
dc.typeReport
dc.description.localcode50487


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal