Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorRohr-Torp, Erik
dc.coverage.spatial20164 Elverum
dc.date.accessioned2020-07-15T07:55:02Z
dc.date.available2020-07-15T07:55:02Z
dc.date.issued2003
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665124
dc.description.abstractTerningmoen leir skal rustes opp, og i den anledning er det ønsket å gjennomføre en undersøkelse med tanke på oppvarming ved hjelp av oppumpet grunnvann mot varmepumpe. I perioden 1. april til 20. juni 2003 har det derfor vært foretatt prøvepumping av en Ø 270 mm rørbrønn på Terningmoen. Brønnen ble først pumpet med et uttak på 20 l\/s. Uttaket ble senere økt til 26 l\/s. Grunnvannssenkningen i feltet har vært meget liten, og utover i pumpeperioden steg grunnvannsstanden som en følge av snøsmelting og økt vannføring i vassdragene. Vannet som holder en konstant temperatur på 6,2 - 6,3oC, har meget lave innhold av jern og mangan. Turbiditeten er lav, mens pH varierer fra 6,2 - 6,4. Undersøkelsene viser at forholdene ligger til rette for bruk av grunnvann til oppvarming på Terningmoen. Det totale vannbehovet til varmepumpe på Terningmoen er ca. 50 l\/s. Det anbefales derfor et anlegg med to produksjonsbrønner, hver med en kapasitetpå 30 l.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2003.065)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectVANNVERK STORT
dc.subjectGRUNNVANN
dc.subjectAVSETNING
dc.subjectGEOTERMISK ENERGI
dc.titleTerningmoen - infrastruktur, vurdering av prøvepumpingsresultater og anbefaling for videre fremdrift
dc.typeReport
dc.description.localcode50527
dc.source.pagenumber14


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal