Show simple item record

dc.contributor.authorDahl, Rolv
dc.coverage.spatial15213 Løkken
dc.coverage.spatial15212 Hølonda
dc.coverage.spatial15204 Trollhetta
dc.coverage.spatial15201 Rennebu
dc.date.accessioned2020-07-15T07:55:23Z
dc.date.available2020-07-15T07:55:23Z
dc.date.issued2003
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665128
dc.description.abstractI et treårig samarbeidsprosjekt med Sør-Trøndelag fylkeskommune (1999-2002)foretar NGU en kommunevis ajourføring av Grus- og Pukkdatabasen i fylket. For å imøtekomme behovet for grunnlagsdata i planlegging og forvaltning, blir det samtidig foretatt en klassifisering av hvor viktige de enkelte grus- og pukkforekomstene er som framtidige forsyningskilder til byggetekniske formål. dette for å gi planleggerne bedre grunnlag for å forvalte disse ressursene for framtida. I Meldal kommune er det 42 mill. m3 sand og grus som er utnyttbart til veg- og betongformål. Klassifiseringen er basert på massenes kvalitet, beliggenhet og andre interesser knyttet til arealene. 2 sand- og grusforekomster og 2 steinbrudd er klassifisert som meget viktige i forsyningen av byggeråstoff i kommunen. Disse er 15 Raudtjørnmoen, 22 Mobakken, 502 Koltjønna og 506 Halsetåsen-Svinsås. 13 sand- og grusforekomster og en pukkforekomst er vurdert som viktige, mens de øvrige anses som lite viktige i dagens situasjon. De meget viktige og viktige forekomstene bør reserveres som uttaksområdet for byggeråstoff i kommuneplanens arealdel. I kommunen er det totalt registrert 88 mill. m3 sand og grus fordelt på 44 forekomster. det er 31 massetak i 26 av disse forekomstene, av disse er 2 i drift, 12 drives sporadisk og de resterende er nedlagt. Berggrunnen i området består i hovedsak av svake bergarter noe som også gjenspeiler seg i løsmassene med høyt innhold av svake bergarter i grusfraksjonen og mye glimmer i skiferkorn i sandfraksjonen.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2003.060)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectVOLUM
dc.subjectSAND
dc.subjectGRUS
dc.subjectAREALBRUK
dc.subjectPUKK
dc.subjectBYGGERÅSTOFF
dc.titleAjourhold av Grus- og Pukkdatabasen i Meldal kommune. Grunnlagsmateriale for arealplanlegging og ressursforvaltning.
dc.typeReport
dc.description.localcode50551
dc.source.pagenumber50


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal