Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorLund, Bjørn
dc.date.accessioned2020-07-15T07:55:51Z
dc.date.available2020-07-15T07:55:51Z
dc.date.issued2002
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665135
dc.description.abstractNatursteinspotensialet på Senja ble undersøkt gjennom feltbefaringer og kartlegging i 2000 og 2001. I samme periode ble blokkuttak utført innenfor utvalgte områder Med unntak av amfibolittene ved Baltsfjord, er det få forekomster på Senja som peker seg ut som interessante natursteinsprosjekter. Dels er det ikke påvist bergarter som er av stor markedsmessig interesse, dels er forekomstenes kvalitet og egnethet til uttak begrenset. Natursteinsundersøkelsene har i denne omgang omfattet forekomster av amfibolitt, migmatittgneis, granitt, gabbro og pyroksenitter. Størst muligheter ligger innen utnyttelse av amfibolitt ved Baltsfjorden. Mer usikker er utnyttelse av migmatittgneis granitt og gabbro. For Baltsfjord-amfibolitten indikerer resultatene at den utnyttbare delen av forekomsten utgjør en begrenset ressurs og neppe kan drives som en selvstendig enhet. Ingen av pyroksenittene i området Husøydalen - Baltsfjord synes å ha volum eller homogenitet tilstrekkelig eller godt nok for uttak.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2002.054)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectGABBRO
dc.subjectAMFIBOLITT
dc.subjectGNEIS
dc.titleNaturstein på Senja i Troms fylke
dc.typeReport
dc.description.localcode50322
dc.source.pagenumber15


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal