Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorLauritsen, Torleif
dc.contributor.authorGellein, Jomar
dc.coverage.spatial19152 Ullensaker
dc.date.accessioned2020-07-15T07:56:17Z
dc.date.available2020-07-15T07:56:17Z
dc.date.issued2002
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665147
dc.description.abstractI forbindelse med kartlegging av sand- og grusforekomstene ved Gardermoen Øst er det utført georadarmålinger langs 6 profiler med en samlet lengde på 6900 meter. Det undersøkte området ligger mellom Oslo Lufthavn Gardermoen og Vilbergmoen. Hensikten med målingene var å finne løsmassenes mektighet og sammensetning. Opptakene viser at løsmassene består av et topplag med stort sett horisontal lagdeling. Dette kan representerer et sandur-delta og består av grovt, dårlig sortert materiale (sand, grus og stein). Under topplaget sees hovedsaklig skrå reflektorer som indikerer et delta med sørvestlig utbyggingsretning bestående vesentlig av sand- og gruslag. Under skrålagene, der disse flater ut, indikeres overgang til finstoffdominerte masser (finsand\/silt\/leire). Det har ikke vært mulig å fastslå finstoffmaterialets utstrekning mot dypet. Opptakene gir heller ingen indikasjoner på grunnvannsspeilets beliggenhet.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2002.021)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectKVARTÆRGEOLOGI
dc.subjectGEORADAR
dc.subjectSONDERBORING
dc.subjectLØSMASSE
dc.subjectDELTAAVSETNING
dc.titleGeoradarmålinger i forbindelse med sand- og gruskartlegging ved Gardermoen Øst i Ullensaker
dc.typeReport
dc.description.localcode49942
dc.source.pagenumber9
dc.relation.project(296600) GEOS - Ressurskartlegging i Akershus


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal