Show simple item record

dc.contributor.authorLauritsen, Torleif
dc.contributor.authorGellein, Jomar
dc.coverage.spatial19152 Ullensaker
dc.date.accessioned2020-07-15T07:56:17Z
dc.date.available2020-07-15T07:56:17Z
dc.date.issued2002
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665147
dc.description.abstractI forbindelse med kartlegging av sand- og grusforekomstene ved Gardermoen Øst er det utført georadarmålinger langs 6 profiler med en samlet lengde på 6900 meter. Det undersøkte området ligger mellom Oslo Lufthavn Gardermoen og Vilbergmoen. Hensikten med målingene var å finne løsmassenes mektighet og sammensetning. Opptakene viser at løsmassene består av et topplag med stort sett horisontal lagdeling. Dette kan representerer et sandur-delta og består av grovt, dårlig sortert materiale (sand, grus og stein). Under topplaget sees hovedsaklig skrå reflektorer som indikerer et delta med sørvestlig utbyggingsretning bestående vesentlig av sand- og gruslag. Under skrålagene, der disse flater ut, indikeres overgang til finstoffdominerte masser (finsand\/silt\/leire). Det har ikke vært mulig å fastslå finstoffmaterialets utstrekning mot dypet. Opptakene gir heller ingen indikasjoner på grunnvannsspeilets beliggenhet.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2002.021)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectKVARTÆRGEOLOGI
dc.subjectGEORADAR
dc.subjectSONDERBORING
dc.subjectLØSMASSE
dc.subjectDELTAAVSETNING
dc.titleGeoradarmålinger i forbindelse med sand- og gruskartlegging ved Gardermoen Øst i Ullensaker
dc.typeReport
dc.description.localcode49942
dc.source.pagenumber9
dc.relation.project(296600) GEOS - Ressurskartlegging i Akershus


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal