Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorHenderson, Iain
dc.contributor.authorLynum, Rolf
dc.contributor.authorFuruhaug, Leif
dc.contributor.authorHeldal, Tom
dc.coverage.spatial16181 Vågå
dc.date.accessioned2020-07-15T07:56:23Z
dc.date.available2020-07-15T07:56:23Z
dc.date.issued2002
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665150
dc.description.abstractGeologiske undersøkelser i forekomst av rødt serpentinkonglomerat ble utført i2001, og omfattet følgende:Geologisk overflatekartleggingSystematisk prøvetaking og fremstilling av slipte platerKjerneboring - tre vifter a tre hullVurdering av blokkpotensialetDet ble påvist tilstrekkelig volum for drift. Imidlertid finnes det hyppige,tynne skjærsoner i konglomeratet som kan føre til oppsprekking under evt.produksjon. Videre er rundt 30% av bergarten fargemessig svak. Følgelig er detfare for at skrotprosenten i bergarten vil bli uforholdsmessig høy.Det foreslås et begrenset blokkuttak der man fremstiller plater parallelt medlagningen i bergarten. Uttaket bør helst foregå med saging. I vurderingen børogså ligge hvorvidt impregnering\/forsterkning av bergarten er nødvendig underproduksjon, samt få en markedsmessig vurdering av særlige svakerefargevarianter.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2002.031)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectBYGNINGS-STEIN
dc.subjectKONGLOMERAT
dc.subjectSERPENTINITT
dc.titleUndersøkelse av serpentinkonglomerat på Reiggehaugen, Vågå
dc.typeReport
dc.description.localcode49948
dc.source.pagenumber27


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal