Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorWolden, Knut
dc.coverage.spatial19152 Ullensaker
dc.date.accessioned2020-07-15T07:56:36Z
dc.date.available2020-07-15T07:56:36Z
dc.date.issued2002
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665155
dc.description.abstractNorges geologiske undersøkelse har fått i oppdrag å vurdere sand- og grusressursene innenfor en avgrenset eiendom på Gardermoen.\rUndersøkeslene er gjennomført ved georadarmålinger og sonderboringer for å bestemme lagdeling og kornstørrelse mot dypet. Undersøkelsene har vist at massene består av et grovt topplag med sand, grus, stein og en del blokk. Mektigheten på det grove laget er 5-6 meter. Under dette finnes det sand med et varierende innhold av grus ned til 8-10 meter, hvorfra sand i det alt vesentlige dominerer massene.\rMed en gjennomsnittlig uttaksdybde på 8 meter inneholder eiendommen mellom 1.2 og 1.3 mill. m3 sand og grus.\rMed 6 meters uttaksdybde kan man ta ut 950 000 m3 masse godt egnet for knusing til vegformål. Dette vil imidlertid redusere muligheten til å utnytte massene fra 6-8 meters dybde til betongformål da det sannsynligvis vil bli underskudd på grovt tilslag.\rI ressurssammenheng vil et uttak med den hensikt å utnytte mest mulig av massene ved å produsere tilslag både til veg- og betongformål være en fordel.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2002.050)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectGEORADAR
dc.subjectGRUS
dc.subjectMEKTIGHET
dc.subjectSAND
dc.subjectSONDERBORING
dc.titleSand- og grusundersøkelser innenfor en avgrenset eiendom på Gardermoen
dc.typeReport
dc.description.localcode49963
dc.source.pagenumber13


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal