Show simple item record

dc.contributor.authorBjerkgård, Terje
dc.contributor.authorNordgulen, Øystein
dc.coverage.spatial15111 Lillesand
dc.coverage.spatialKRISTIANSAND
dc.coverage.spatial15112 Høvåg
dc.coverage.spatialLILLESAND
dc.coverage.spatialGRIMSTAD
dc.coverage.spatial15113 Kristiansand
dc.date.accessioned2020-07-15T07:56:39Z
dc.date.available2020-07-15T07:56:39Z
dc.date.issued2002
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665157
dc.description.abstractSulfidførende gneiser som finnes langs planlagt ny trase fro E18 Grimstad-Lillesand-Dyreparken antas å kunne medføre forurensingsproblemer. Som grunnlag for videre vurdering har NGU utført gekjemiske og petrografiske analyser av bergarter fra området. Prøvematerialet er oversendt fra oppdragsgiver. Det er utført 5 XRF-analyser. Prøvene er analysert på pressede pulvertabletter, og det er brukt standardoppsett for analyse av sporelementer. Denne metoden gir kun veiledende (semikvantitative) verdier for innhold av hovedelementene. Analysene viser at prøvene har relativt lavt innhold av svovel (0.58-1.28%). Det er utført petrografisk analyse av 19 polerte tynnslip for å bestemme innholdet av hovedmineraler, underordnede mineraler og mineraler som forekommer i meget små mengder (aksessoriske mineraler). Mineralfordeling i bergartene (tekstur\/struktur) og opptreden av sulfidmineraler er beskrevet. Alle analyserte bergarter kan klassifiseres som jevnkornet, finkornet kvarts-feltspat-biotitt-skifer. Sulfidinnholdet i de fleste av prøvene er lavt, og dersom prøvene er representative for \"sulfid-førende gneis\" vil bergartene generelt neppe kunne gi et vesentlig bidrag til forsuring ved eksponering mot luft eller vann. Det finnes imildertid sulfidrike sprekkesoner i området, og dersom det skal gjøres videre undersøkelser bør det avklares om disse kan gi slike problemer.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2002.052)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectPETROGRAFI
dc.subjectGEOKJEMI
dc.subjectSULFID
dc.titleSulfidførende gneis E 18; geokjemi og petrografi
dc.typeReport
dc.description.localcode49966
dc.source.pagenumber14


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal