Show simple item record

dc.contributor.authorLauritsen, Torleif
dc.coverage.spatial15202 Innset
dc.date.accessioned2020-07-15T07:56:42Z
dc.date.available2020-07-15T07:56:42Z
dc.date.issued2002
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665159
dc.description.abstractI forbindelse med kartlegging av sand- og grusforekomstene ved Oppdal er det utført georadarmålinger langs 3 profiler med en samlet lengde på 3774 meter. De undersøkte området ligger mellom Revmoen og Tjørnplassen nordøst for Oppdal sentrum. Hensikten med målingene var å finne løsmassenes mektighet over grunnvannspeilet, massenes sammensetning og påvise grunnvannsspeilet for et potensielt grunnvannsuttak. Opptakene viser at løsmassene består hovedsaklig av breelvmateriale (sand og grus) over morene. Enkelte skrålagspakker indikerer en sørvestlig avsetningsretning. Det kan være gode muligheter for grunnvannsuttak og sand- og grusuttak innenfor deler av det undersøkte området. Tolkingen av georadaropptakene bør verifiseres med boringer. Det har ikke vært mulig å fastslå morenematerialets utstrekning mot dypet.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2002.034)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectAVSETNING
dc.subjectGRUNNVANNSFORSYNING
dc.subjectKVARTÆRGEOLOGI
dc.subjectLØSMASSE
dc.subjectBREAVSETNING
dc.subjectGEORADAR
dc.titleGeoradarmålingert i forbindelse med sand- og gruskartlegging ved Oppdal
dc.typeReport
dc.description.localcode49970
dc.source.pagenumber8


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal