Show simple item record

dc.contributor.authorHilmo, Bernt Olav
dc.contributor.authorStorrø, Gaute
dc.coverage.spatial17213 Tydal
dc.date.accessioned2020-07-15T07:56:43Z
dc.date.available2020-07-15T07:56:43Z
dc.date.issued2002
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665160
dc.description.abstractNGU har på oppdrag fra Selbu kommmune foretatt en soneinndeling og gitt forslag til sikringstiltak rundt en grunnvannsbrønn som skal forsyne Selbu kommunale vannverk avd. Flora. Brønnen er plassert i et lite skogsområde på ei elveslette, ca. 70 m sør for elva Nea. Makismalt døgnforbruk er anslått til 1,5 l\/s. Grunnvannsforekomsten ble påvist og utredet i forbindelse med NGUs grunnvannsundersøkelser i Selbu kommune i 1994-1995. Gjødsling av nærliggende dyrket mark, avløp og avløpsledninger, samt trafikk på en fylkesvei er de mest aktuelle forurensningskildene. Vurderinger av grunnvannets strømningsretning og -hastighet er foretatt på bakgrunn av en tidligere utført langtids prøvepumping og ved bruk av enkle beregninger og en matematisk modell for strømning av grunnvann. Ut fra disse vurderingene og terrengforholdene i brønnområdet er det gitt forslag til en soneinndeling rundt brønnen. Det er ikke nødvendig med større bruksendringer i forhold til dagens arealbruk, men det bør legges restriksjoner på gjødsling av dyrket mark i sone 1. For å oppnå en sikrere vannforsyning vil NGU anbefale at det settes ned en ny brønn i tillegg til eksisterende brønn. I rapporten er det gitt forslag til dimensjonering av denne brønnen.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2001.103)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectGRUNNVANN
dc.subjectGRUNNVANNSFORSYNING
dc.subjectLØSMASSE
dc.subjectPRØVEPUMPING
dc.subjectGRUNNVANNSBRØNN
dc.subjectBRØNNBORING
dc.titleForslag til soneinndeling rundt grunnvannsbrønn i Flora, Selbu kommune
dc.typeReport
dc.description.localcode49971
dc.source.pagenumber17
dc.relation.project(271200) Mindre samarbeidsprosjekter - Grunnvann og grunnvarme


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal