Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorFollestad, Bjørn A.
dc.coverage.spatial13203 Åndalsnes
dc.date.accessioned2020-07-15T07:57:04Z
dc.date.available2020-07-15T07:57:04Z
dc.date.issued2002
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665170
dc.description.abstractMed grunnlag i de registreringene som ble gjort i 1996-99, er det på anmodning av oppdragsgiver sammenstilt en kort beskrivelse av løsmassene innen nedbørsfeltet til Skorgeelva. Det konkluderes med at botnmorenene ved foten av Smørbottfjellet (trolig av Yngre Dryas alder) og de karakteristiske kildene med A1-utfellinger sammen med en uberørt natur og kulturlandskapet langs Ljøsåa, gir vassdraget verneverdi. Den hyttebyggingen som har funnet sted nær samløpet mellom Skorgeelva og Ljøsåa og grusuttaket mot fjorden vurderes som moderate naturinngrep, og har ikke forringet områdets verneverdige karakter nevneverdig.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2002.067)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectLØSMASSE
dc.subjectVASSDRAG
dc.titleKvartærgeologiske trekk i nedbørsfeltet til Skorgeelva, Rauma kommune
dc.typeReport
dc.description.localcode50001
dc.source.pagenumber7


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal