Show simple item record

dc.contributor.authorFollestad, Bjørn A.
dc.coverage.spatial13203 Åndalsnes
dc.date.accessioned2020-07-15T07:57:04Z
dc.date.available2020-07-15T07:57:04Z
dc.date.issued2002
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665170
dc.description.abstractMed grunnlag i de registreringene som ble gjort i 1996-99, er det på anmodning av oppdragsgiver sammenstilt en kort beskrivelse av løsmassene innen nedbørsfeltet til Skorgeelva. Det konkluderes med at botnmorenene ved foten av Smørbottfjellet (trolig av Yngre Dryas alder) og de karakteristiske kildene med A1-utfellinger sammen med en uberørt natur og kulturlandskapet langs Ljøsåa, gir vassdraget verneverdi. Den hyttebyggingen som har funnet sted nær samløpet mellom Skorgeelva og Ljøsåa og grusuttaket mot fjorden vurderes som moderate naturinngrep, og har ikke forringet områdets verneverdige karakter nevneverdig.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2002.067)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectLØSMASSE
dc.subjectVASSDRAG
dc.titleKvartærgeologiske trekk i nedbørsfeltet til Skorgeelva, Rauma kommune
dc.typeReport
dc.description.localcode50001
dc.source.pagenumber7


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal