Show simple item record

dc.contributor.authorMauring, Eirik
dc.contributor.authorTønnesen, Jan Fredrik
dc.coverage.spatial11182 Eikefjord
dc.coverage.spatial12183 Naustdal
dc.date.accessioned2020-07-15T07:57:06Z
dc.date.available2020-07-15T07:57:06Z
dc.date.issued2002
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665172
dc.description.abstractGeoradarmålingene ved Eikefjord er utført som supplerende grunnundersøkelser i forbindelse med planlegging av ny parsell av riksveg 5 mellom Førde og Florø, dvs. parsellen Kvalvik-Grov, 3-10 kom vestfor Eikefjord sentrum. Hovedformålet med målingene var å få mer og bedre informasjon om variasjonen i løsmassetykkelsen langs vegtras\u00E9en. Statens vegvesen ville i denne sammenheng vurdere anvendelsen av georadar til dette formålet. Det er lagt hovedvekt på 2 lokaliteter langs vegtras\u00E9en, dvs. Tonheim 1,3-1,6 km vest for Kvalvik og hatleset 5,0-5,5 km vest for Kvalvik. I tillegg er det utført georadarmålinger over myr ved Timreneset 3,5 km vest for Kvalvik. Ved Knapstad øst for Eikefjord sentrum er det også målt noen georadarprofiler i forbindelse med en planlagt vegundergang. Målingene omfatter 26 profiler med samlet lengde ca. 1,7 km. Tolkning av georadaropptakene indikerer at løsamssetykkelsen varierer mellom 0 og 9 m ved Hatleset med de største verdiene i vestlige del, mellom 0 og 5,5m ved Timreneset, fra 0 til 7 m ved Tonheim med størst tykkelse i vestlige del og fra under 2 til 4 m ved Knapstad. Tolkningsusikkerheten regnes å være størst ved Hatleset og Knapstad, dels på grunn av uklare georadaropptak og dels på grunn av begrenset tilgang på tilleggsinformasjon (grunnboringer). Variasjoner i myrtykkelsen ved Timreneset er godt kartlagt, men noe usikkerhet i absolutt dybde, da ingen tilleggsinformasjon finnes.Ved Tonheim regnes usikkerheten i tolkningene og være minst, dvs. stort sett mindre enn 1m. Fjellreflektoren synes der å være godt definert langs flere av profilene og tolkningene kan knyttes til grunnboringer. Tolkningsusikkerheten vil kunne reduseres betydelig med supplerende refraksjonsseismiske målinger på utvalgte steder, slik det ble diskutert ved prosjektstart, og eventuelt med noen flere grunnboringer. UTM-Koordinater for lokalitetene (WGS84, Sone 32V): Hatl
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2002.062)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectGEORADAR
dc.subjectLØSMASSE
dc.titleGeoradarmålinger for kartlegging av løsmassetykkelse langs planlagt trasé ved Eikefjord i Flora kommune
dc.typeReport
dc.description.localcode50002
dc.source.pagenumber16


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal