Show simple item record

dc.contributor.authorRohr-Torp, Erik
dc.coverage.spatial18174 Fåvang
dc.coverage.spatial18173 Follebu
dc.coverage.spatial17171 Svatsum
dc.date.accessioned2020-07-15T07:57:23Z
dc.date.available2020-07-15T07:57:23Z
dc.date.issued2002
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665182
dc.description.abstractRapporten gir forslag til sikring av fire vannverk i Gausdal kommune med tanke på godkjenning av vannverkene. Svingvoll vsannverk er basert på en rørbrønn ved Killielva. Det fungerer i dag som reservevannverk for Svingvoll, mens Skei vannverk er hovedkilden. Det foreslås å gjerde inn sone 0, samt å montere et desinfeksjonsanlegg. Rapporten gir dessuten forslag til sonegrenser for sone 1, 2 og 3. Olstad vannverk forsyner 17 abonnenter fra en nyetablert rørbrønn vest for Jøra. Det kan bli aktuelt å knytte 15-20 nye abonnenter til vannverket. Sone 0 er inngjerdet, og det er montert et UV-anlegg til desinfeksjon. Rapporten gir forslag til sonegrenser for sone 1, 2 og 3. Bødal vannverk forsyner 9 abonnenter fra en gravd brønn med støpte ringer. Brønnen er ikke sikret mot innsig av overflatevann. Det anbefales derfor å anlegge en ny gravd brønn etter spesifikasjoner gitt i rapporten. Videre anbefales å gjerde inn sone 1, og i tillegg montere et desinfeksjonsanlegg for å oppnå godkjenning av vannverket. Svatsum skole vannverk forsyner skolen, en barnehage og 3 abonnenter fra en rørbrønn som er anlagt ned fra skolen, på en elveslette ved Jøra. Riksvei 255 går rett vest for brønnen, og det er et jorde som gjødsles rett syd for brønnen. Ettersom det foreligger svært få vannanalyser, anbefales snarest å starte et analyseprogram. Videre anbefales å forlenge brønntoppen for å unngå innsig av overflatevann. Sone 1 gjerdes inn, og det monteres et desinfeksjonsanlegg. Dersom bakteriologisk kvalitet etter disse tiltakene viser seg å være utilfredsstillende, synes det å være mulig å anlegge en ny rørbrønn på motsatt side av riksveien.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2002.096)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectAVSETNING
dc.subjectGRUNNVANN
dc.subjectVANNVERK LITE
dc.subjectVANNVERK STORT
dc.titleHydrogeologiske vurderimger med sikte på å utarbeide forslag til beskyttelsesbestemmelser for fire vannverk i Gausdal, Oppland fylke
dc.typeReport
dc.description.localcode50337
dc.source.pagenumber19
dc.relation.project(271200) Mindre samarbeidsprosjekter - Grunnvann og grunnvarme


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal