Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorAndersson, Malin
dc.contributor.authorVolden, Tore
dc.coverage.spatial15343 Tromsø
dc.date.accessioned2020-07-15T07:57:26Z
dc.date.available2020-07-15T07:57:26Z
dc.date.issued2002
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665184
dc.description.abstractOmfanget av bruk av PCB i maling og puss på yttervegger i Tromsø har hittil ikke vært kjent. Det ble derfor bestemt at en rekke murbygninger i Tromsø, bygget eller rehabilitert i tidsrommet 1950-80, skulle undersøkes nærmere. Det ble tatt kjerneprøver av utvendig malig, puss og betong fra 28 bygninger i Tromsø. Pussprøvene ble analysert for innhold av polyklorerte bifenyler (PCB) Fra fem bygg ble det også bestemt PCB i malingsprøve. I 27 av 28 undersøkte bygg i Tromsø ble det ikke funnet PCB i ytterveggene. I en tilsvarende undfersøkelse i Bergen, der samme metodikk har vært brukt, er det påvist PCB i ytterveggene på 13 av 39 undersøkte bygg. dette indikerer at det har vært store regionale forskjeller når det gjelder bruk av PCB i puss og maling. Høy PCB-konsentrasjon ble kun funnet i 1 malingsprøve av 5 mulige. I Fylkeshuset ble det funnet PCB i en av ytterveggene. I prøver som ble tatt fra andre vegger på Fylkeshuset ble PCB-forurensning ikke påvist. To jordprøver tatt inntil bygningen var markert forurenset med PCB. PCB ble påvist i 4 av 5 malingsprøver, hvorav en av prøvene har en relativt høy konsentrasjon. I 6 av de undersøkte bygningene i Tromsø, tyder analysene på at borkjerneprøvene kan ha et høyt innhold av klororganiske pesticider. Det konkluderes foreløpig med at det ikke synes å ha vært utstrakt bruk av PCB i puss og maling i Tromsø. Noen av bygningene kan ha yttervegger som har høyt innhold av pesticider.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2002.103)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.titlePCB i yttervegger i bygninger i Troms
dc.typeReport
dc.description.localcode50365
dc.source.pagenumber13


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal