Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorRønning, Jan Steinar
dc.contributor.authorElvebakk, Harald
dc.coverage.spatial11171 Dale
dc.date.accessioned2020-07-15T07:57:26Z
dc.date.available2020-07-15T07:57:26Z
dc.date.issued2002
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665185
dc.description.abstractI forbindelse med forprosjektet til \"Miljø- og samfunnstjenelige tunneller\", Tunnelprosjektet, har NGU testet ut forskjellige metoder for borehullslogging. I denne rapporten er det beskrevet resultater med optisk televiewer, temperatur-, ledningsevne-, gamma- og resistivitetswlogg fra en 100 , dyp fjellbrønn ved Holmedal, Askvoll kommune, Sogn og Fjordane. Brønnen, Bh 9 (en av 9 brønner), er boret i nærheten av lineamenter\/bruddsoner for å kartlegge vanngiverevnen i fjellbrønner i forbindelse med slike strukturer. De geofysiske undersøkelsene hadde som hensikt å kartlegge bergartene, spesielt med hensyn på oppsprekking. For alle indikerte sprekker er sprekkeplanets strøkretning, fallretning og fallvinkel beregnet. I denne rapporten blir det gjort forsøk på å sette oppsprekningsmønster inn i en sprekkemodell for brønnfeltet. I Bh 9, Holmedal opptrer de fleste sprekkene under 50 m dyp og hovedsprekkeretningen er Ø-V med fall mot nord, dvs. parallelt med foliasjonen i bergarten. Temperatur- og ledningsevnelogg indikerer flere sprekker som kan tyde på vanninnstrømning i hullet. En tydelig resistivitetsanomali ved 61 m dyp faller sammen med en idikert åpen sprekk på den optiske loggen. Det er ikke gjort strømingsmålinger i brønnen, men Bh 9 er den av brønnene i feltet som gir mest vann. Mesteparten antas å komme fra sprekker dypere enn 50 m hvor også sprekkefrekvensen er størst. Flere sprekker er kartlagt i retning Ø-V. Dette faller sammen med største hovedspenning i området samt retningen til Dalsfjordforkastingen. Tidligere utførte pumpetester indikerer en kommunikasjon mellom flere brønner. De påviste Ø-V sprekken i Bh 9 kan være årsaken til deler av denne kommunikasjonen. Uttestingen av forskjellige metoder for borehullslogging, som blant annet i Holmedal, har vist at en kombinasjon av metodene gir et meget godt grunnlag for å vurdere fjellkvaliteten med hensyn til oppsp
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2002.093)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectRADIOAKTIVITET
dc.subjectGRUNNVANN
dc.subjectLEDNINGSEVNE
dc.subjectELEKTRISK MÅLING
dc.titleBorehullslogging i fjellbrønn, Holmedal, Sunnfjord. Verifisering av hydrogeologisk modell med hensyn til bergspenning, oppsprekking og strømningsretning.
dc.typeReport
dc.description.localcode50369
dc.source.pagenumber33


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal