Show simple item record

dc.contributor.authorJartun, Morten
dc.contributor.authorVolden, Tore
dc.contributor.authorOttesen, Rolf Tore
dc.coverage.spatial15343 Tromsø
dc.date.accessioned2020-07-15T07:57:32Z
dc.date.available2020-07-15T07:57:32Z
dc.date.issued2002
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665190
dc.description.abstract302 prøver av overflatejord fra de tettest befolkede områdene av Tromsø er samlet inn og analysert for tungmetaller og arsen. 18 prøver fra Tromsøya er analysert fro PAH og PCB. Undersøkelsen har kartlagt fordelingen av de ulike stoffene, og vil være med på å beskrive miljøbelastningen i de ulike bydelene. De ytre og yngre bydelene i Tromsø, som områdene Hamna, Sjømannsbyen, Norrøna, Sorgenfri, sentrale Kvaløya og sentralt på fastlandet, er lite forurenset. Enkelte steder har lokal punktforurensning av bl.a. bly, sink, arsen og enkeltprøver med PAH og PCB. De antatt viktigste kildene til forurensning i Tromsø sentrum, og lokal forurensning, bl.a. på Skattøra er: Bybrannene fra bl. a. 1948 og 1969 (PAH, bly) Biltrafikk, spesielt etter opphevelse av importrestriksjoner på 1969-tallet (bly i bensin, PAH) Utslipp fra industri (sildoljefabrikk, margarinfabrikk, lærfabrikk, Tromsø gassverk) Skipsverft (PAH, PCB, tinn (muligens TBT) bly, sink, arsen) Følgende tiltak anbefales etter jordundersøkelsen fra Tromsø: Resultatene bør være grunnlag for en helserisikovurdering sammen med et pågående prosjekt som tar for seg jord- og sandforurensning i små barns lekemiljø. I områder med planlagt boligbygging, spesielt der gamle fyllplasser og industritomter er omregulert til boligformål, lekeplasser og barnehager, bør det tas flere prøver for å kartlegge grunnen ytterligere. Jorden ved Tromsø skipsverft og småbåthavnene både på Tromsøya og fastlandet bør undersøkes for innhold av miljøgiften TBT. De uorganiske analysene av tinn på disse stedene kan indikere TBT-forurensning. Den miljøbelastningen som PAH og PCB utgjør i sentrumsnære strøk, og ved bygninger spesielt fra 1950-, 60- og 70-tallet, bør undersøkes nærmere. Dette kan gjøres ved at det tas flere prøver, og at det eventuelt undersøkes hvorvidt innholdet av disse miljøgiftene har helsekonsekvenser for de som bor på grunnen og i b
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2002.041)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectFORURENSNING
dc.subjectMETALLURGI
dc.subjectAREALBRUK
dc.titleJordforurensning i Tromsø
dc.typeReport
dc.description.localcode50007
dc.source.pagenumber44


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal