Show simple item record

dc.contributor.authorElvebakk, Harald
dc.contributor.authorSkarphagen, Helge
dc.contributor.authorMidttømme, Kirsti
dc.coverage.spatial20294 Bodø
dc.date.accessioned2020-07-15T07:57:40Z
dc.date.available2020-07-15T07:57:40Z
dc.date.issued2002
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665195
dc.description.abstractNGU har utredet mulighetene for å finne egnet varmekilde for varmepumpebasert oppvarming av Bodø boligbyggerlags nybygg på Hovdejordet sentralt i Bodø. Det ble funnet at energiuttak fra fast fjell var mulig. En 170 m dyp brønn ble boret og undersøkt med optisk televiewer. I tillegg ble temperatur, elektrisk ledningsevne og naturlig gammastråling logget. Det er videre målt varmeledningsevne på bergartsprøver fra området. Varmeledningsevnen i berggrunnen er god, dvs at man kan hente ut relativt mye varme fra hver boremeter brønn. Leiroverdekningen over fjell er mindre enn 10 m, noe som medfører at man slipper store borekostnader ved å bore i mektige løsmasseoverdekniger. Borehullsloggingen med optisk televiewer viste en tydelig hovedsprekkeretning som faller sammen med bergartenes strøk og fall på stedet. Det er mange mineraliserte sprekker, men det er ikke observert sprekker med målbar åpning. Dette kan bety liten grunnvannsstrøm, og det kan derfor ikke påregnes noe særlig energibidrag fra strømmende grunnvann. Temperaturgradienten er lav, det vil derfor ikke være stor energigevinst ved å bore dype brønner. En foreløpig konklusjon viser at det er lønnsomt å kombinere energiuttak fra uteluften og energibrønner. Det er utarbeidet foreløpige forslag til utforming av et borehullsbasert energilager. Disse er tidligere oversendt oppdragsgiver pr. e-post.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2002.061)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectLEDNINGSEVNE
dc.subjectGEOTERMISK ENERGI
dc.subjectTEMPERATURMÅLING
dc.subjectGEOFYSIKK
dc.titleGeologisk utredning av grunnvarmeanlegg på Hovdejordet, Bodø boligbyggerlag, Bodø
dc.typeReport
dc.description.localcode50058
dc.source.pagenumber40
dc.relation.project(296100) Mindre oppdrag "Anlegg i fjell"


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal