Show simple item record

dc.contributor.authorEllingsen, Knut
dc.coverage.spatial18164 Dokka
dc.date.accessioned2020-07-15T07:57:46Z
dc.date.available2020-07-15T07:57:46Z
dc.date.issued2002
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665199
dc.description.abstractDokka vannverk forsyner 2500 personer og får grunnvann fra to rørbrønner i løsmasser nær Dokka elv. Torpa vannverk (på Elverum) forsyner 180 personer og får grunnvann fra tre borebrønner i fjell. De to vannverkene er ikke endelig godkjent i henhold til drikkevannsforskriften. Beskyttelse av brønnene mot forurensning er av de ting som gjenstår. Kommunen har anmodet NGU om å komme med forslag til hvordan dette kan gjøres. Forslag til sonegrenser og restriksjoner er utarbeidet med tanke på beskyttelse av grunnvannsbrønnene for Dokka vannverk og Torpa vannverk. For Dokka vannverk er det foreslått fire soner (sone 0-3 der sone 0 er nærområdet rundt brønnene og sone 3 lengst fra brønnene) og for Torpa vannverk tre soner (sone 0-2) etter tilsvarende prinsipp. Forslaget til restriksjoner er gitt med økende strenghet i bestemmelsene med lavere sonenummer. I den videre saksgang rådes kommunen til å ta utgangspunkt i de foreslåtte sonegrenser og restriksjoner med tanke på å finne fram til et endelig system for beskyttelse av grunnvannsbrønnene for Dokka vannverk og Torpa vannverk. I den videre saksbehandling bør de enkelte elementene kunne endres forutsatt at en oppnår like god eller bedre beskyttelsesmargin. Eventuelle endringer av sonegrenser eller restriksjoner bør kreve dokumentasjon basert på faglig holdbare undersøkelser. For Dokka vannverk gjelder at brønnene er godt lokalisert med få muligheter for å bli forurenset. Torpa vannverks brønner som er boret i fjell er lokalisert nedenfor bebyggelsen og er dermed sårbare for stoffer som måtte slippe ned i grunnen her. Beskyttelsen av brønnene må ta sikte på å hindre at dette skal skje.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2002.073)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectGRUNNVANN
dc.subjectFORURENSNING
dc.subjectVANNFORSYNING
dc.titleBeskyttelse av grunnvannskilder, Dokka Vannverk og Torpa vannverk, Nordre Land kommune.
dc.typeReport
dc.description.localcode50082
dc.source.pagenumber15


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal