Show simple item record

dc.contributor.authorJæger, Øystein
dc.contributor.authorLauritsen, Torleif
dc.coverage.spatial16164 Hemsedal
dc.date.accessioned2020-07-15T07:57:47Z
dc.date.available2020-07-15T07:57:47Z
dc.date.issued2002
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665200
dc.description.abstractEtter oppdrag fra Hemsedal Kildevann AS har NGU kartlagt løsmassenes mektighet og sammensetning i området ved Skogshornkilden som grunnlag for klausulering av området. Undersøkelsene har omfattet målinger med georadar og fem sonderboringer. Georadarmålingene og boringene viser at morenemassene oppstrøms kilden har en mektighet på ca 8m over fjell og at massene er finkornige. Grunnvannet infilteres i nedbørsfeltet opp mot Skogshorn og strømmer langs fjellet (eller slår ut i fjellsprekker) under morenen, slik at vannet har lang oppholdstid i grunnen. Grunnvannet er dermed naturlig godt sikret mot forurensing. Grunnvannsutslaget er trolig betinget av sjikt med noe grovere masser som kiler ut mot kilden. På grunnlag av de utførte undersøkelsene gir rapporten forslag til avgrensing av sikringssoner rundt kilden. Forslaget innebærer ingen endring i dagens arealbruk i området.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2002.079)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectGRUNNVANNSKILDE
dc.subjectHYDROGEOLOGI
dc.subjectGEORADAR
dc.subjectKVARTÆRGEOLOGI
dc.subjectSONDERBORING
dc.subjectGEOFYSIKK
dc.titleGeoradarmålinger og forslag til sikringssoner ved grunnvannskilde, Skogshorn i Hemsedal kommune
dc.typeReport
dc.description.localcode50083
dc.source.pagenumber15


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal