Show simple item record

dc.contributor.authorKjølle, Idunn
dc.contributor.authorHeldal, Tom
dc.contributor.authorGautneb, Håvard
dc.coverage.spatial17132 Porsgrunn
dc.coverage.spatialPORSGRUNN
dc.coverage.spatialLARVIK
dc.coverage.spatialTELEMARK
dc.coverage.spatialVESTFOLD
dc.date.accessioned2020-07-15T07:57:58Z
dc.date.available2020-07-15T07:57:58Z
dc.date.issued2002
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665206
dc.description.abstractDet er foretatt natursteinsundersøkelser langs foreslått tras\u00E9 \"Alternativ 3\" for ny E18 mellom Larvik og Langangen. Tilgrensende områder ble kartlagt for å vurdere om veitras\u00E9en berører potensielt drivverdige forekomster av larvikitt. larvikitten har et relativt homogent utseende innenfor det undersøkte området, med lys grå egenfarge og fargespill i nyanser av lyseblått og sølv\/bronse. Fargespillet er av moderat til svak intensitet. I dagens markedssituasjon betraktes ikke denne typen larvikitt som attraktiv nok for uttak, men den kan ha et potensiale som drivverdig ressurs i framtiden. Lignende varianter har vært brutt og enkelte kvaliteter av middels fargespillintensitet er også lønnsomme i dag. I tillegg til typen larvikitt er graden av oppsprekning vesentlig. Området inneholder flere forekomster av massivt, relativt \"helt\" fjell, hvor det synes mulig å ta ut blokkstein; de viktigste omfatter Rønningsås, Seterås, Damåsryggen mellom Pauler og Malerød, Ulås og Barlundås. Disse kan bli interessante som fremtidige driftsområder, dersom den aktuelle larvikittypen anses lønnsom. Mesteparten av disse forekomstene vil imidlertid gå tapt dersom tras\u00E9alternativ 3 skulle bli en realitet, bl.a. pga. sikkerhetsavstand mellom brudd og vei, og inndrift fra sør. Sett fra et ressursgeologisk synspunkt er vår vurdering at jo nærmere dagens E18 tras\u00E9en legges, jo bedre, slik at man minst mulig berører de massive kollene med mulige fremtidige natursteinsressurser. Det vil i nærmeste framtid bli tatt prøver for å lage polertte plater som kan testes i markedet og dermed gi et noe bedre svar på larvikittypens attraktivitet og potensiale.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2002.081)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectLARVIKITT
dc.subjectBYGNINGS-STEIN
dc.titleLarvikittundersøkelser langs traséalternativ for ny E18 mellom Larvik og Langangen
dc.typeReport
dc.description.localcode50087
dc.source.pagenumber9
dc.relation.project(288300) GEOS - Byggeråstoff i Vestfold, Telemark og Buskerud


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal