Show simple item record

dc.contributor.authorEllingsen, Knut
dc.coverage.spatial16154 Uvdal
dc.date.accessioned2020-07-15T07:57:59Z
dc.date.available2020-07-15T07:57:59Z
dc.date.issued2002
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665207
dc.description.abstractVasstulan i Nore og Uvdal kommune er et hytteområde i utvikling. Her er kommunal vannforsyning basert på dypbrønner i fjell som gir lite vann. De ønsker vurdert om det er mulig å skaffe mer grunnvann ved boring, eventuelt ved andre løsninger. Nørstebølia er et nytt hyttefelt under bygging. Det er boret tre private brønner med dårlig resultat. Ytterligere mulighet for grunnvannsforsyning ønskes utredet. Kommunen tilrådes å bore flere dypbrønner for å bøte på vannforsyningen i området Vasstulan-Nørstebølia. Forslag til lokalisering av 10 borebrønner er gitt i fig. 3 og 4. Boringene bør settes skrått og bores 100 m, hvis nødvendig 150 m dyp. Brønnborer bør være omhyggelig med ansett og innretning av borehull slik at flest mulig vannførende sprekker blir truffet i dypet. Tidligere boringer viser moderate resultater. Det er derfor fremdeles usikkert hvor mye vann det vil være mulig å få fra borehull i området. Hverrt hull bør derfor anses som prøvehull. Først om resultatet blir godt, kan det benyttes som produksjonsbrønn. I brønner som gir for lite vann i forhold til vannbehovet bør det utføres hydraulisk trykking. Etter trykkingen bør brønnene testpumpes for nøyaktig kapasitetsmåling og prøvetaking. På grunnlag av brønnenes kapasitet og vannkvalitet bør det så avgjøres hvilke som bør bygges ut videre til produksjonsbrønner. Det skal finnes kilder\/oller i området med til dels betydelig kapasitet i henhold til opplysninger fra kommunen. Disse kan tenkes å være interessante for vannforsyningen. De må måles regelmessig etter oppsatt program over minst et år på kapasitet og kvalitet for å avdekke nærmere hva de er gode for.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2002.065)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectVANNFORSYNING
dc.subjectGRUNNVANN
dc.titleGrunnvannsforsyning til Vasstulan-Nørstebøseter, Nore og Uvdal kommune
dc.typeReport
dc.description.localcode50088
dc.source.pagenumber10


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal