Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorØvereng, Odd
dc.contributor.authorFuruhaug, Leif
dc.coverage.spatial16344 Lyngstuva
dc.coverage.spatial16343 Lyngen
dc.coverage.spatial14331 Lenvik
dc.coverage.spatial15331 Balsfjord
dc.coverage.spatial17341 Kvænangen
dc.coverage.spatial16353 Karlsøy
dc.coverage.spatial14323 Gratangen
dc.coverage.spatial14333 Finnsnes
dc.coverage.spatialBALSFJORD
dc.coverage.spatialDYRØY
dc.coverage.spatialGRATANGEN
dc.coverage.spatialHARSTAD
dc.coverage.spatialIBESTAD
dc.coverage.spatialKARLSØY
dc.coverage.spatialKVÆNANGEN
dc.coverage.spatialKÅFJORD
dc.coverage.spatialSENJA
dc.coverage.spatial13322 Astafjorden
dc.coverage.spatialLYNGEN
dc.coverage.spatial16331 Manndalen
dc.date.accessioned2020-07-15T07:58:09Z
dc.date.available2020-07-15T07:58:09Z
dc.date.issued2002
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665213
dc.description.abstractRapporten gir en tilnærmet samlet oversikt over registrerte forekomster av kalkstein- og dolommitt i Troms fylke. Sammenstillingen bygger på tilgjengelig arkivmateriale i form av rapporter og geologiske kart. I tillegg er det i programperioden utført undersøkelser med innsamling av prøver for kjemiske analyser på nye lokaliteter, samt supplerende undersøkelser på flere av de tidligere kjente forekomstene. Forekomstene av kalkstein og dolomitt er spredt utover hele fylket. Til sammen 60 forekomster er omtalt i rapporten. Langt de flest av forekomstene er for urene til at de tilfredsstiller dagens krav for industriell utnyttelse. Det finnes imidlertid unntak. Kalksteinsforekomsten Sandstrand (Skånland) har kvaliteter som kan være egnet til bruk som indistriråstoff. Breivoll kalksteinsforekomst ute på Rolla (Ibestad) er av en kvalitet som kan være egnet for produksjon av høyhvite fyllstoffprodukter. Usikkerheten her er i første rekke knyttet til dokumentasjon av brytbar tonnasje. Videre finnes et kalksteinsbrudd (fortiden ikke i drift) ved Karlstad (Målselv) hvor kalksteinen er av en kvalitet som kan være egnet for industriell utnyttelse. Bruk til fremstilling av brent kalk kan her være en av mulighetene. Når det gjelder forekomster av dolomitt synes mulighetene for industriell utnyttelse og være noe mer positive enn for kalksteinsforekomstene i fylket. Her kan vi trekke fram en rekke forekomster: Skøelv (Sørreisa), Potrasbukt (Balsfjord), Nakken, Breivikeidet (Tromsø) og Karlsøy (Karlsøy). Forekomstene ved Skøelv, Potrasbukt og Karlsøy har en kvalitet som burde være interessant med tanke på produksjon av høyhvite - og høyrene dolomittprodukter. Forekomsten ved Potrasbukt er så vidt interessant at den vil bli undersøkt nærmere i 2002. Brennforsøk med prøvemateriale fra forekomstene Nakken og Breivikeidet viser at kvaliteten i disse to forekomstene tilfredsstiller kravene t
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2002.028)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectANALYSE
dc.subjectKALKSTEIN
dc.subjectDOLOMITT
dc.titleKarbonatressurser i Troms fylke
dc.typeReport
dc.description.localcode50102
dc.source.pagenumber94


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal