Show simple item record

dc.contributor.authorUlvik, Arnhild
dc.coverage.spatial16211 Stjørdal
dc.coverage.spatial16214 Trondheim
dc.date.accessioned2020-07-15T07:58:19Z
dc.date.available2020-07-15T07:58:19Z
dc.date.issued2002
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665220
dc.description.abstractNGU har i samarbeid med Sør-Trøndelag fylkeskommune startet et prosjekt med kommunevis oppdatering og ajourføring av Grus- og Pukkdatabasen i fylket. For å imøtekomme et økende behov for grunnlagsdata innenfor planlegging og forvaltning, er det samtidig foretatt en klassifisering av hvor viktige de enkelte grus- og pukkforekomstene er for bruk som byggeråstoff. I rapporten og tilhørende kart er dataene tilrettelagt for bruk i kommuneplanens arealdel. Malvik har svært små reserver med sand og grus. Det er registrert 4 sand- og grusforekomster i kommunen som er beregnet til totalt å inneholde ca. 1 mill.m3, hvorav ca. 0.6 mill.m3 er vurdert som utnyttbart. Forekomstene er klassifisert i tre kategorier etter hvor viktige de er som ressurser i en framtidig forsyning av byggeråstoff. ingen av sand- og grusforekomstene i kommunen er klassifisert som viktige. Pukklokaliteten Brannlia betegnes imidlertid som meget viktig. Det er den eneste forekomsten med uttaksvirksomhet i kommunen. Materialet kan anvendes til alle typer formål, og kvaliteten er meget god. Forekomsten ved Brannlia foreslår NGU blir lagt ut som område for råstoffutvinning i kommuneplanens arealdel. For lite viktige forekomster bør betydningen som ressurs vurderes opp mot annen utnyttelse av arealene når det foreligger planer om omdisponering av disse.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2002.046)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectAREALBRUK
dc.subjectSAND
dc.subjectBYGGERÅSTOFF
dc.subjectPUKK
dc.subjectGRUS
dc.titleSand, grus og pukk i Malvik kommune. Grunnlagsmateriale for arealplanlegging og ressursforvaltning.
dc.typeReport
dc.description.localcode50143
dc.source.pagenumber17


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal