Show simple item record

dc.contributor.authorUlvik, Arnhild
dc.coverage.spatial15212 Hølonda
dc.coverage.spatial15211 Orkanger
dc.date.accessioned2020-07-15T07:58:21Z
dc.date.available2020-07-15T07:58:21Z
dc.date.issued2002
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665221
dc.description.abstractNGU har i samarbeid med Sør-Trøndelag fylkeskommune startet et prosjekt med kommunevis oppdatering og ajourføring av Grus- og Pukkdatabasen i fylket. For å imøtekomme et økende behov for grunnlagsdata innen planlegging og forvaltning, er det samtidig foretatt en vurdering av hvor viktige de enkelte forekomstene er for bruk som byggeråstoff. I rapporten og tilhørtende kart er dataene tilrettelagt for bruk i kommuneplanens arealdel. Det er til sammen 5 forekomster som er beregnet til totalt å inneholde ca. 3.2 mill.m3 sand og grus i Skaun kommune, hvorav ca. 1 mill.m3 er vurdert som utbyttbart. Ingen av forekomstene synes å være spesielt interessante for utnyttelse for bruk til veg- og betongformål i dagens situasjon. Dette skyldes for høyt finstoffinnhold. Som et supplement til sand og grus vil produksjon av pukk fra fasdt fjell være et alternativ. For vegformål er knust fjell å foretrekke dersom man har bergarter med tilfredsstillende kvalitet. Berggrunnen i Skaun består hoevdsaklig av grønnsteiner og skiferbergarter. Skiferbergartene gir erfaringsmessig dårlig mekanisk styrke ved produksjon av pukk, mens grønnstein normalt vil gi et bedre kvalitetsmessig produkt. Det er ikke tatt prøve fra bergarter for kvalitetsbestemmelse for en mulig framtidig pukkproduksjon i Skaun. Kommunen har svært begrensede sand. og grusreserver, og må følgelig importere dette ved behov. Knust fjell må også dekkes ved import.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2002.047)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectAREALBRUK
dc.subjectPUKK
dc.subjectBYGGERÅSTOFF
dc.subjectGRUS
dc.subjectSAND
dc.titleSand. grus og pukk i Skaun kommune. Grunnlagsmateriale for arealplanlegging og ressursforvaltning.
dc.typeReport
dc.description.localcode50144
dc.source.pagenumber14


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal