Show simple item record

dc.contributor.authorZwaan, K.B.
dc.contributor.authorRoberts, D.
dc.contributor.authorSolli, A.
dc.contributor.authorMelezhik, V.A.
dc.contributor.authorMotuza, G.
dc.coverage.spatialEVENES
dc.coverage.spatial13314 Evenes
dc.coverage.spatialTJELDSUND
dc.coverage.spatialTROMS
dc.coverage.spatialNORDLAND
dc.coverage.spatial13323 Tjeldsundet
dc.date.accessioned2020-07-15T07:58:25Z
dc.date.available2020-07-15T07:58:25Z
dc.date.issued2002
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665223
dc.description.abstractRapporten oppsummerer den geologiske kartleggingen av et område med karbonatbergarter (kalkspat- og dolomittmarmor) i kommune Evenes og Skånland i Nordland og Troms fylker. Området er vurdert til å inneholde karbonatforekomster av økonomisk interesse. Kartleggingen har resultert i et digitalt kart over berggrunnsgeologi og strukturgeologi i området. Denne rapporten er lagt opp som en beskrivelse av geologien på dette kartet. Feltet kjennetegnes ved ulike varianter av karbonatbergarter i en komplisert tektonisk lagrekke. Det er derfor utført en detaljert kartlegging i målestokk 1:5.000 for hoveddelen av området, mens mindre deler er kartlagt i 1:20.000. ved hjelp av karbon- og strontiumisotoper er det utført kjemostratigrafiske aldersbestemmelser på de ulike kalkspatmarmorene. Videre er bergartene undersøkt i mikroskopet for å avdekke karakter av de omdannelsene som har påvirket bergartene etter at de var avsatt. Undersøkelsene har gitt god oversikt over den geografiske og geologiske fordelingen av de ulike bergartstyper også mot dypet. De ressursmessig mest interessante marmorlagene finnes i bestemte soner i den nydefinerte tektoniske lagrekke. Marmorlagene er kvalitetsbedømt ved systematisk prøvetaking og laboratorieundersøkelser. Rapporten inneholder også en referanseliste over de omfattende karbonatundersøkelser som tidligere er gjort i dette området.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2002.088)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectKARBONAT
dc.subjectMINERALFOREKOMST
dc.subjectGEOKJEMI
dc.titleBerggrunnsgeologisk kartlegging av karbonatforekomster i Evenes og Skånland kommune
dc.typeReport
dc.description.localcode50146
dc.source.pagenumber43


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal